Raglja

Letnik 4, Številka 1 26. januar 1998


UVODNIK

Ste kaj pogrešali Ragljo? Res se že dolgo nismo oglasili. Razlogi so subjektivne in objektivne narave. Glavni je ta, da smo enostavno tako zasuti z delom, da zmanjka energije še za to, da bi vas sproti obveščali o vsem, kar se na fakulteti dogaja v zvezi z računalniško opremo. Sedaj smo v RC FMF dobili novega sodelavca, oziroma sodelavko. To je Jasmina Stanojević, ki trenuno dela kot pripravnica v našem centru. V eni od prihodnjih Ragelj jo bomo (oziroma se bo) predstavili v sliki in besedi.

Sicer je bila ta jesen za RC FMF izjemno živahna. Z velikimi napori in po dolgotrajnih usklajevanjih smo le zagotovili sredstva za nujno potrebno posobitev računalniških učilnic. Ker smo sočasno na FMF pridobili tudi nove prostore v I. nadstropju Jadranske 21, smo morali tudi opustiti računalniško učilnico na Lepem potu. Naredili smo temeljito preureditev opreme, tako da bomo novi semester začeli praktično s povsem novo razporeditvijo računalniške opreme za študente. Več o tem v posebnem prispevku.

V jeseni smo na razpisu MŠŠ pridobili tudi novo predstavitveno opremo. Tako je sedaj na voljo kar nekaj možnosti za prikaz računalniške slike na platno. Kako si rezervirati opremo, si preberite v posebnem prispevku.

RAČUNALNIŠKE UČILNICE

Kot smo omenil, smo temeljito preuredili vse računalniške učilnice, ki so na fakulteti. Prenova še ni povsem zaključena, vendar delamo na tem. Vsi računalniki delujejo pod operacijskim sistemom Windows NT, povezani so v lokalno omrežje in imajo dostop do Interneta. V sklopu prenove pričakujemo tudi nov strežnik za potrebe študentov, ki pa še ni prispel. Da boste v vsakem trenutku vedeli, kakšno je stanje s strojno in programsko opremo v vsaki učilnici, pripravljamo ustrezno stran na Internetu. Kje bo, vas bomo obvestili!

R1 - Jadranska 21 II. nadstropje: 19 računalnikov tipa Pentium 166MMX z 32 MB RAM. 14 računalnikov ima 17", 5 pa 15" barvne zaslone. Oprema je povsem nova. Učilnica je namenjena predvsem za izvedbo vodenih vaj. Programska oprema je poenotena - enaka na vseh računalnikih. Če jo potrebujete stalno, si jo čimprej rezervirajte pri Janji Mikuš (Janja.Mikus@fmf.uni-lj.si). Občasne rezervacije pa napovejte vsaj dva dni naprej, prav tako pri kolegici Mikuševi. Če v okviru uporabe učilnice, potrebujete predstavitveno opremo, rezervirajte tudi to.

R2 - Jadranska 21 II. nadstropje: Prenova te sobe še ni povsem končana, zato ne navajamo opreme. Predvidoma bo tu nekaj računalnikov pod operacijskim sistemom Linux, nekaj pod OS Windws NT, ter multimedijski sistem sestavljen iz barvnega čitalca in tiskalnika ter ustrezno opremeljenega računalnika. Učilnica je izključno za samostojno delo študentov. Programska oprema bo prilagojena potrebam študentov (izdelavi seminarskih in diplomskih nalog) in se bo razlikovala od računalnika do računalnika. Točno stanje si boste lahko ogledali preko Interneta.

R3 - Jadranska 21 I. nadstropje: V novih prostorih je 12 računalnikov tipa Pentium 75 oziroma 166MMX z 32 MB RAM. Računalniki imajo 15" barvne zaslone. Oprema je delno nova, delno stara. Učilnica je namenjena predvsem za samostojno delo, možna pa je tudi izvedba vodenih vaj. Programska oprema ni povsem poenotena in se prilagaja potrebam. Točno stanje si boste lahko ogledali preko Interneta.

R4 - Jadranska 19 II. nadstropje: 12 računalnikov tipa Pentium 75 z 32 MB RAM in 15" barvnim zaslonom. Učilnica je namenjena predvsem za izvedbo vodenih vaj. Programska oprema je poenotena - enaka na vseh računalnikih. Če jo potrebujete stalno, si jo čimprej rezervirajte pri Janji Mikuš (Janja.Mikus@fmf.uni-lj.si). Občasne rezervacije pa napovejte vsaj dva dni naprej, prav tako pri kolegici Mikuševi. Če v okviru uporabe učilnice, potrebujete predstavitveno opremo, rezervirajte tudi to.

R5 - Jadranska 19 II. nadstropje: Prenova te sobe še ni povsem končana, zato ne navajamo opreme. Predvidoma bo tu le multimedijski sistem, sestavljen iz barvnega čitalca in tiskalnika ter ustrezno opremeljenega računalnika. Učilnica je izključno za samostojno delo študentov. Programska oprema bo prilagojena potrebam študentov (izdelavi seminarskih in diplomskih nalog). Točno stanje si boste lahko ogledali preko Interneta.

!! VAŽNO !!!
Stalne rezervacije učilnice: čimprej sporočite Janji Mikuš, občasne rezervacije
najkasneje dva dni pred dogodkom !!! VAŽNO!!!

RAČUNALNIKI NA VOLJO

Ne, ne ponujamo Pentium II 300MHz s 64 MB RAM in 20" zaslonom, ampak malenkost slabše računalnike, ki pa jih lahko uporabite za poganjanje TeXa, pisanje dopisov, programiranje, … V okviru prenavljanja računalniške opreme na FMF se je namreč sprostilo nekaj računalnikov v naslednji sestavi:

Te računalnike lahko dobite v osebno uporabo. Če bi jih radi, se čimprej (kdor prej pride, prej melje) oglasite v RC FMF.

PREDSTAVITVENA OPREMA

Na FMF je za potrebe predavanj in vaj na voljo predstavitevena oprema, ki omogoča prikaz računalniške slike na platno. To oprema je na voljo tudi za predavanja in seminarje v okviru IMFM. Trenutno imamo:

Barvna elektronska prosojnica 3M 6750 z ločljivostjo 1024 x 768. Prosojnica zahteva še ustrezno močan grafoskop moči vsaj 400 W, običajno pa uporabljamo posebnega moči 575W. Prosojnico lahko priključimo na vsak PC računalnik Možna je sočasna slika na zaslonu računalnika in na prosojnici. Prav tako lahko na prosojnico priključimo tudi video in predvajamo ustrezno sliko. Pomanljklivost te opreme je zlasti v tem, da zahteva sorazmerno temen prostor. Na voljo sta dva taka kompleta.

Barvna elektronska prosojnica Liesegang ločljivostjo 640 x 460. Prosojnica zahteva še ustrezno močan grafoskop moči vsaj 400 W, običajno pa uporabljamo posebnega moči 575W. Prosojnico lahko priključimo na vsak PC računalni in video napravo. Možna je sočasna slika na zaslonu račuanlnika in na prosojnici. Pomanljklivost te opreme je zlasti v tem, da zahteva sorazmerno temen prostor. Ker je ločljivost sorazmerno nizka, je ta prosojnica v glavnem v rezervi.

Projektor InFocus Lite 220. Ta ne zahteva posebnega grafoskopa in je zato tudi "prijaznejši" kar se tiče zahtev po temnosti prostora. Je seveda barvni in dosega ločljivost 800 x 600. Tudi nanj lahko priključimo video naprave.

Tako. Sedaj vemo, kaj je na voljo. Kako pa to zadevo uporabljamo. V RC FMF poskrbimo, da je (če seveda ure niso preveč čudne - takrat se posebej dogovorimo) oprema ob dogovorjeni uri pripravljena v dogovorjeni predavalnici. Dogovorimo se tudi o tem, kateri računalnik bo prikazoval sliko. Seveda moramo biti o vsem pravočasno dogovorjeni. Če je ta dogodek izjemen (se ne ponavlja redno), vas prosimo, če svoje želje in potrebe sporočite najkasneje dva dni pred predavanjem Janji Mikuš (Janja.Mikus@fmf.uni-lj.si). Če oprema ne bo rezervirana (kar pa se glede na količino in dosedanje izkušnje skoraj ne more zgoditi), bomo rezervacijo takoj potrdili. Če pa boste opremo uporabljali redno (denimo vsak drugi četrtek ob 10 uri), si jo rezervirajte za stalno (denimo za cel semester). To storite tako, da pošljete ustrezno obvestilo Janji Mikuš (Janja.Mikus@fmf.uni-lj.si) vsaj do 10. februarja.

!! VAŽNO !!!
Stalne rezervacije predstavitvene opreme: do 10. februarja Janji Mikuš,
občasne rezervacije najkasneje dva dni pred dogodkom

MOŽNOST TESTIRANJA DOSTOPOV DO UNIVERZITETNE MREŽE METULJ

Od Računalniškega centra Univerze v Ljubljani smo dobili naslednji dopis. Menimo, da je zanimiv za zaposlene na FMF, zato vam ga posredujemo v celoti. Da bi bila akcija koordinirana, vas prosim, da svoje morebitno zanimanje sporočite čimpreje, najkasneje pa do 5.februarja po elektronski pošti na naslov (Matija.Lokar@fmf.uni-lj.si). V RC FMF se bomo povezali z RCU in poskusili zagotoviti vsem zaniteresiranim možnost preizkušanja teh storitev.

Pri kabelskem dostopu gre za to, da na vaš kabelski priključek namestijo še posebno pripravo, kabelski modem. Vaš računalnik (ali računalnike) potem opremite še z mrežnimi karticami, opravite nekaj nastevitev v operacijskem sistemu in že delate na praktično enak način, kot delate z računalnikov tu na fakulteti.

Dopis RCU:

Univerzitetna računalniška mreža Metulj je infrastruktura, ki posameznim članicam Univerze, predvsem pa učilnicam, laboratorijem, inštitutom in drugim delovnim prostorom, omogoča povezavo lokalnih mrež ter povezavo v svet. V IRS/RCU trenutno testiramo tudi različne dostope do Univerzitetne mreže Metulj za zaposlene na Univerzi od doma.

V test bi vam radi ponudili možnost dostopa do Univerzitetnega omrežja od doma preko kabelskega sistema Meglič Telecom. V testiranje bi dobili okoli deset vstopnih točk, katerih lokacije so odvisne od tega, kje je kabelsko omrežje že ali bo v kratkem posodobljeno. Dostop do Interneta je z uporabo kabelskih modemov načeloma možen iz vsakega gospodinjstva s CATV. Pri tem so na voljo bistveno večje pasovne širine in s tem hitrejša komunikacija kot preko klasičnih klicnih modemov ali celo ISDN. Ko je enkrat oprema postavljena, je tudi sam dostop do interneta hiter in za uporabnika transparenten, v bistvu ima vsako gospodinjstvo nekakšno mini LAN omrezje, kjer je eden ali celo vec osebnih računalnikov preko klasičnega Etherneta priključeno na kabelski modem. Funkcionalnost je zelo podobna kot pri LAN omrežjih, ki smo jih navajenih na delovnih mestih, odpade zamudno klicanje in čakanje na prosto linijo.

Drugo testiranje pa bi bilo testiranje klasičnih klicnih linij za PPP dostop (trenutno 16), vendar tako, da bi bile dostopne le zaposlenim na Univerzi. Posebna možnost bi bila, da takrat ko gre za uporabo mreže v pedagoške in raziskovalne namene, plačilo telefonskih stroškov spremljamo in jih posredujemo članici v refundacijo.

RAČUNALNIŠKI TEČAJI NA RCU

Obveščamo vas tudi, da RCU izvaja vrsto tečajev za uporabo računalniških programov. Več o tem si lahko preberete na njihovi strani na naslovu http://www.uni-lj.si/Tecaji.

Seveda pa je možno, da določene tečaje in predavanja organiziramo tudi tukaj na Jadranski. S pobudami in željami se obrnite bodisi na vodjo RC FMF, Matijo Lokarja ali pa na dekana in predstojnika obeh oddelkov.