Raglja

Letnik 3, ©tevilka 21 25. september 1997

BOVEC

Jesenski sindikalni izlet Oddelka za matematiko in IMFM nas je popeljal v dolino reke Soče. Seveda smo imeli s sabo tudi digitalni fotoaparat in tako na naslovu
     http://mat.fmf.uni-lj.si/izleti/bovec/
najdete "poročilo" z izleta. Take in podobne zadeve se bodo v bodoče zbirale na WWW straneh Oddelka za matematiko pod naslovom Družabna srečanja. Za pokušino pa gasilska slika z izleta (ki se bo pa seveda tukaj malce slabše videla).

(MaL)

REZERVACIJE UČILNIC IN PROJEKCIJSKE OPREME

Novo študijsko leto se je začelo. Če za izvedbo vaj ali predavanj stalno potrebujete računalniško učilnico na Jadranski 19/21 ali na Lepem potu prosimo, da to čimprej javite Janji Mikuš (Jadranska 21/II-204, tel. 1766-685, ali e-mail: janja.mikus®fmf.uni-lj.si).

Prav tako sporočite Janji Mikuš, če želite, da RC FMF poskrbi za računalniško podporo vaših predavanj ali vaj (priprava računalnika in prezentacijske opreme: el. prosojnica, grafoskop) v predavalnicah.

Če navedeno opremo/prostor med letom potrebujete le občasno (manj kot 2x mesečno) prosimo, da to javite vsaj dva dni pred uporabo.

(MaL)

PRESTAVITEV FAKSA

Telefaks Canon MultiPass 10, last IMFM, je zaradi omejitve klicanja iz laboratorija, prestavljen v sobo 204, na Jadranski 21/II k Janji Mikuš, kjer boste lahko pošiljali in sprejemali vse fakse. Njegova nova številka je (061) 1766-685.

Pošiljanje faksov je možno na naslednje načine:

Fakse, ki bodo prišli na zgoraj navedeno številko (061 1766685) boste prejeli v najkrajšem času bodisi osebno ali pa v predal na Jadranski 19.

(MaK)

RAZPIS

Junija 1997 je bil v sklopu programa Računalniško opismenjevanje Ministrstva za šolstvo in šport razpis za nabavo strojne opreme. Ker spada FMF med tako imenovane kadrovske fakultete (izobražuje bodoče učitelje), smo se lahko prijavili tudi mi. Predhodno smo vse zaposlene na FMF pozvali, da prijavijo potrebe po računalniški opremi za pedagoško dejavnost. V RC FMF smo prijave zbrali in pripravili prijavo na razpis.

V prijavi smo prijavili potrebo po več kot 70 računalnikih, med njimi tudi 34 računalnikov za dve računalniški učilnici in po treh projekcijskih sistemih (računalnik, platno, el. prosojnica). Žal nam na razpisu praktično ni bil odobren noben računalnik z izjemo enega projekcijskega sistema in dveh multimedijskih računalnikov za študente. Po naknadnem obvestilu zaradi določenih zapletov z dobavitelji ne bomo prejeli niti teh dveh multimedijskih računalnikov. Po kar nekaj dogovarjanja nam je na račun nedobavljenih multimedijskih sistemov uspelo dobiti 6 "običajnih" računalnikov, ki naj bi bili dobavljeni v oktobru. Z njimi bomo vsaj delno omilili hudo pomanjkanje "spodobne opreme" za delo študentov.

Vsem, ki ste se na razpis prijavili z željo po računalniku za vaš laboratorij oziroma kabinet, pa želim, da bi pri naslednjem razpisu naleteli na več razumevanja s strani financerjev.

(MaL)

OBNOVLJENE UČILNICE

Ker na obstoječi opremi namenjeni delu študentov ni bilo mogoče izvesti prehod na nov operacijski sistem (Windows 95 oz. Windows NT4), kar so zahtevali predavatelji, smo v RC poskusili vsaj delno obnoviti obstoječo opremo. Z razširitvijo pomnilnikov računalnikov v učilnicah s 16MB na 32 MB smo omogočili prehod na OS Windows NT4 in s tem uporabo Mathematice 3 in nekaterih drugih programov. Rešitev je žal bolj ali manj provizorična, saj tudi star konj z novimi podkvami ne more kaj dosti bolje vleči voza.

Ob tem smo nekoliko spremenili tudi programsko shemo. Dodali smo nekatere nove programe (Eudora, Internet Explorer) ali njihove novejše verzije (Mathematica, MS Word, MikTeX, Paint Shop Pro, WinZip), nekaterih programov pa sedaj ni več. Na računalnikih v obeh učilnicah so tako nameščeni naslednji programi:

Še vedno velja namreč dogovorjena delitev opreme. V učilnici bodo tisti programi, ki jih potrebuje večina študentov, v terminalskih sobah pa tisti, ki jih potrebujejo le občasno oziroma le nekateri.

Določenih v anketi zaželjenih programov na računalnikih še ni. Glavni razlog je v tem, da trenutno ni bilo sredstev za nakup licenc. Če študenti pri vašem premetu nujno potrebujeno katerega od programov, ki ga na zgornjem spisku ni, "protestirajte" pri vodji RC Matiji Lokarju. Skupaj bomo poskusili program čimprej zagotoviti. Opozarjam pa, da imamo po sklepu vodstva Univerze le še do 1. novembra čas, da zagotovimo, da se na naših računalnikih uporablja izključno licenčna oprema.

(MaL)

ZASTARELA RAČUNALNIŠKA OPREMA ZA ŠTUDENTE

Na FMF so študenti vedno imeli na voljo dokaj sodobno računalniško opremo. V tem trenutku pa naša oprema tako zaostaja, da je trenutno najšibkejši procesor, ki ga Intel še izdeluje (Pentium 166MMX), bistveno močnejši od najmočnejšega procesorja na voljo v računalniških učilnicah in terminalskih sobah (Pentium 100). Pa še ta računalnik je en sam. Računalniki v učilnicah pa so opremljeni s procesorji Intel 386, Intel 486 66 MHz in Pentium 75 MHz. Ti procesorji so pet in večkrat počasnejši od trenutno najhitrejših procesorjev. Tu pa so še ostali sestavni deli, ki na koncu prinesejo ogromno razliko v zmogljivostih. Ker pa proizvajalci programske opreme praviloma sledijo razvoju strojne opreme to pomeni, da na naših računalnikih nove programske opreme enostavno ne bo mogoče poganjati. To se z določenimi specialnimi programi že dogaja. Vendar je za slednje problem enostavneje rešljiv, saj je lažje kupiti en računalnik, kot na novo opremiti celo učilnico. Zadeva bo postala bistveno bolj problematična v roku enega leta, ko bodo močnejše računalnike zahtevali praktično vsi novi programi. Vsaka večja okvara računalnikov bo tudi pomenila zmanjšanje števila razpoložljivih delovnih mest, saj bodo rezervni deli enostavno predragi glede na njihovo tehnološko zastarelost. Tako je že sedaj cena 400MB diska (če ga sploh dobiš) praktično enaka ceni 2GB diska (ki pa ga v stare računalnike brez večjih posegov ni moč dati).

Na FMF smo si že v prejšnjem letu prizadevali zagotoviti sredstva za novo učilnico. Pisali smo vloge, prijavljali na razpise, ... Uspeh prijave na zadnji razpis si lahko ogledate v posebni notici. No, ko bomo (predvidoma konec oktobra) dobili tisti 6 računalnikov, bo položaj malo boljši. S tem bomo sicer obnovili tretjino učilnice (16 delovnih mest), vendar je ta rešitev le začasna, saj taka učilnica ni več primerna za izvajanje laboratorijskih vaj v večjih skupinah (6 hitrih + 10 počasnih računalnikov).

MATHSCINET

V Raglji smo vas že opozorili na dostopa do MathReviews na Internetu. Ta možnost je privlačna zlasti za najnovejše članke, saj so informacije povsem sveže. CD-ROMi, ki jih pregledujemo doma s programom WinSpirs, običajno izidejo le enkrat ali dvakrat letno in to pomeni, da so podatki dostopni z zamikom tudi do pol leta in več. MathReviews na Internetu je del MathSciNet, ki ga upravlja AMS in je dostopen na naslovu
     http://www.ams.org/mathscinet/
Dosedaj je bil ta dostop možen le z računalnikov s TCP/IP številko oblike 193.2.67.xx. Z nekaj "diplomatske" spretnosti pa smo AMS prepričali, da je ta dostop možen tudi z ostalih računalnikov v rabi na FMF (razen omrežja 193.2.68.xx Oddelka za fiziko, ki ga ne upravlja RC FMF ) in IMFM, torej iz vseh kabinetov na Jadranski 19 in 21, Lepega pota, vseh študentskih računalnikov, matematične in fizikalne knjižnice, ob priključitvi na omrežje FMF-IMFM od doma, s sistema VEGA, ... Skratka po MathSciNet lahko brskate praktično vsi.

Za informacije o tem, kako uporabljati to iskanje, pobrskajte po starih Ragljah. Če pa bomo dobili vsaj tri želje po ponovni objavi (vsaj trem se pač ne bo ljubilo iskati stare Raglje), pa bomo prispevek o uporabi objavili v eni prihodnjih Ragelj.

(MaL)

STRE®NIK IMU IN MATEMATIČNE POVEZAVE

IMU je kratica za International Mathematical Union. Na naslovu:
     http://elib.zib.de/IMU
(opozarjam, da v naslovu ni dostavka www.) najdemo informacije o tej zvezi, ki vključuje tudi ICMI (Odbor za poučevanje matematike), Odbor za zgodovino matematike itd. Tu so tudi osnovni podatki o Fieldsovih medaljah, Nevanlinnovih nagradah itd.

Za vsakdanjo rabo ąe bolj vaľni so:

Na WWW Virtual Library najdemo kopico zvez na ąirąih in oľjih področjih, tako recimo dve strani za operatorske algebre itd. Kar sem si do zdaj ogledal, se zdi lepo urejeno in dostopno. (Matematika na srečo ni tako popularna, zato ątevilo "zadetkov" na uro verjetno ni posebno veliko.) Skratka, oglejte si in izkoristite moľnosti, ki jih nudi ta streľnik.

(Peter Legiąa)

MARKO

Dolgoletni sodelavec RC FMF Marko Špringer se je s 1. septembrom odločil malo spremeniti okolje. Črnomelj, kjer ima družino, je le predaleč od Ljubljane. Vsem v RC (verjetno pa tudi marsikomu na FMF in IMFM) nam je zaradi njegovega odhoda žal, saj smo s tem izgubili zelo sposobnega sodelavca. No, kaže da bo Marko vsaj nekoliko še sodeloval z nami, saj se dogovarjamo, da bi bil enkrat tedensko še na "starem delovnem mestu".

(MaL)