Raglja

Letnik 3, Številka 17 13. junij 1997

MICROSOFTOVI OPERACIJSKI SISTEMI

V zadnjih tednih je Microsoft objavil cel kup novic, povezanih z operacijskimi sistemi. Najpomembnej¹a je verjetno ta, da v tem letu ni pričakovati novega izida nobene od različic MS operacijskih sistemov. Tako z napovedano novo različico Windows 95, Windows 97, ne bo nič. Prav tako se jeseni ne bo pojavil Windows NT 5. Obe novosti sta sedaj predvideni za leto 1998. Kot ka¾e, bosta obe prinesli precej novega in si je MS vzel nekaj časa za dodelavo novosti. Upajmo, da bodo pri tem uspe¹ni in bomo končno dobili OS, ki bo hiter in s kar se le da malo napakami. Precej sprememb bo kar pomembnih, zato ka¾e, da bomo v naslednjem letu morali kar precej časa posvetiti pripravam na prihajajoče operacijske sisteme. Zadnje napovedi ka¾ejo tudi to, da smo se v RC pravilno odločili, ko dajemo prednost sistemu NT in ne Windows 95. Tako je Microsoft napovedal, da bo v raziskave namenjene razvoju operacijskega sistema NT samo v naslednjem letu vlo¾il 1.000.000.000 USD (prav ste prebrali - miliardo dolarjev na leto), kar je več kot polovica vse vsote, ki jo MS namenja razvoju.

(MaL)

IMENIK ELEKTRONSKIH NASLOVOV

Skupina, ki na IJS ureja “Slovenijo na Internetu”, oz. Mat’Kurjo, je pripravila imenik slovenskih elektronskih naslovov. V njem je trenutno okoli 4000 naslovov. Po njem lahko i¹čete tako, da greste na naslov
   http://www.ijs.si/slo/search.html

V pripravljeni obrazec vtipkate del podatka o imenu osebe, katere predstavitveno stran ali elektronski naslov i¹čete. Označite le ¹e to, ali i¹čete WWW stran ali naslov za elektronsko po¹to in ''kliknete'' na gumb Submit.

Tam lahko vidite tudi naslov osebe in njegovo telefonsko ¹tevilko (če je bila seveda v bazi).

Tudi sami lahko vnesete podatke v bazo. Greste na naslov:

   http://www.ijs.si/cgi-bin/submit-mail
in tam v pripravljeni obrazec vnesete podatke.

(MaL)

NAPAKE V MATHEMATICI 3.0

Prof. Čopič je opazil, da v Mathematici 3.0 ukaz Solve deluje zelo čudno. Če uka¾emo
   Solve©(b+1.1)xČ2 == 2,xĘ
dobimo zelo zanimiv odgovor:
   ¹¹x -> 1.41421ę, ¹x -> 1.41421ęę
Mathematica torej enostavno ignorira izraz v oklepaju. To se zgodi vedno, če v oklepaju nastopajo simbolične oznake in ¹tevila zapisana s plavajočo vejico. Če v zgornjem primeru 1.1 nadomestimo z 11/10, dobimo pravilen rezultat.

Poglejmo si, kaj o tem pravijo pri Wolfram Research:

There is an error in the Solve function in the initial release of Version 3.0 (Version 3.0.0, $ReleaseNumber 0) that will cause it to return incorrect results for certain equations that contain both inexact numbers and symbolic constants. This error has been corrected for Version 3.0.1 ($ReleaseNumber 1).

One workaround is to replace the inexact numbers with exact numbers. You can either do this manually, or using a function such as Rationalize.

Here is a typical example, first showing the correct result, and then showing an incorrect result. The only difference between the two inputs is that the exact numerical coefficient 2 in the input that gives the correct result has been replaced by the inexact number 2.0 in the input that gives the incorrect result.

In©1Ę:= Solve©xČ2 + x - 2 (p + q) == 0, xĘ

        -1 - Sqrt©1 + 8 p + 8 qĘ     -1 + Sqrt©1 + 8 p + 8 qĘ
Out©1Ę= ¹¹x -> ------------------------ę, ¹x -> ------------------------ęę
             2                2

In©2Ę:= Solve©xČ2 + x - 2.0 (p + q) == 0, xĘ

Out©2Ę= ¹¹x -> -2.ę, ¹x -> 1.ęę

Nova izdaja Mathematice je ¾e naročena in jo pričakujemo v kratkem. Takrat bomo tudi objavili navodila, kako jo boste namestili na svoje računalnike.

Ob opisu zgornje napake je tam ¹e eno opozorilo pri uporabi ukaza Solve. Ta napaka ¹e nima re¹itve.

There is an error in the Solve function in Version 3.0 that will cause it to return incorrect results for certain equations that contain transcendental dependencies. A common symptom of the problem is the appearance of the InverseFunction::ifun or the Solve::ifun message. The result will sometimes contain correct solutions, but it may also include incorrect solutions, or solutions with spurious infinities.

Here is a typical example.

In©1Ę:= Solve©¹x + y == 1, bČ(x + y) (1 + yČ2 + x y - 2 y) == 0ę, ¹x, yęĘ

InverseFunction::ifun:
  Warning: Inverse functions are being used. Values may be lost for
  multivalued inverses.

Solve::ifun: Inverse functions are being used by Solve, so some solutions may
not be found.

Out©1Ę= ¹¹x -> 0, y -> 1ę, ¹x -> 1, y -> 0ę,

           1           1
>  ¹x -> 1 - ----------------, y -> ----------------ęę
           Infinity        Infinity
        2 + ------------    2 + ------------
          Sign©Log©bĘĘ      Sign©Log©bĘĘ
The only known workaround for this error is to simplify the initial equations to eliminate unnecessary transcendental dependencies. In the example above, the factor bČ(x + y) can be divided out of the second equation, since this factor will never be zero, after which Solve will give a correct result.
In©2Ę:= Solve©¹x + y == 1, (1 + yČ2 + x y - 2 y) == 0ę, ¹x, yęĘ
Out©2Ę= ¹¹x -> 0, y -> 1ęę
This error is currently being investigated. This page will be updated as additional information becomes available

Prof. Kozak pa ima resnej¹e probleme. Na računalniku z 128 MB pomnilnika, mu Mathematica pri velikem ¹tevilu operacij javlja Out of Memory. Enaki ukazi se na drugih računalnikih izvedejo brez te¾av, čeprav imajo ti računalniki vsaj pol manj pomnilnika. Tehnična pomoč do sedaj ni znala pomagati drugače kot z nasvetom, naj počakamo, da dobimo popravek Mathematice, ki smo ga napovedali ¾e zgoraj.

(MaL)

POSPRAVITE DATOTEKE

So va¹e zadnje izpite ¹tudenti pisali presenetljivo dobro? Ste jih pripravljali na računalniku in pri brskanju po omre¾ju uporabljate brskalnik podjetja Netscape? Potem obstaja mo¾nost, da je nekdo pri¹el do va¹ih datotek!

No, močno dvomim, da se je kaj takega zgodilo oziroma, da se sploh kdaj bo. V četrtek, 12. junija, je CNN objavil novico, da je neko dansko podjetje odkrilo hudo napako v brskalniku podjetja Netscape. Zaradi te napake lahko nepoklicani pride do datotek v računalniku, ki v tistem trenutku poganja brskalnik Nescape. No, razloga za paniko ni. Kot pravi novica na naslovu

   http://cnnfn.com/digitaljam/9706/12/netscape_pkg/
potrebuje "vlomilec" kar nekaj znanja, da napako sploh uporabi (pa ¹e vedeti mora, kak¹na je). Poznati mora tudi točno ime datoteke, do katere ¾eli priti. Skratka, naslov te novice ne jemljite resno.

(MaL)

KO VAM JE VSEGA DOVOLJ

   http://www.creativ.si/bs/smiley/