Raglja

Letnik 2, [tevilka 19 20. september 1996

FOTOREPORTA@A

RAGLJA je {la na izlet. Kaj se je tam dogajalo, si lahko ogledate na pri~ujo~i fotoreporta`i. @al je njen avtor popolen vajenec na tem podro~ju, zato so slike malo ... Zadevo si lahko ogledate tudi na Internetu (v barvah in z velikimi slikami):
     http://www.fmf.uni-lj.si/~lokar/izletj1996.htm