24. april 2003       Leto 2003, številka IV

 

 

Raglja


 

 

1

 

nabave računalniške opreme

 

 

Svet RC - v sestavi prof. dr. Žumer (predsednik), prof. dr. Kozak in prof. dr. Perman (IMFM) - je na svojem 22. sestanku v torek, 15. aprila 2003  sprejel naslednji sklep glede rednih nabav računalniške opreme za člane FMF in IMFM:

Oprema se nabavlja enkrat mesečno – 15. v mesecu se ponudnikom pošlje zahtevo za predračune za vso opremo, katere nakup je odobren in ustrezen dokument o tem dostavljen g. Mutiću v RC najkasneje do 14. v mesecu.

Naslednja nabava se bo izvedla 15. maja, nato 16. junija (15. bo nedelja). Julija in avgusta rednih nabav ne bo. Po počitnicah bo redna nabava 15. septembra.

 

Zahtevo po predčasni izvedbi nakupa lahko odobri le predsednik sveta RC, prof. Žumer.

 

Usposobljeni dobavitelji, ki jih je potrdila komisija, so Mlacom, Quantum, Unistar in Anni. PCX Computers se upošteva po pogodbi s prejšnjega izbora, dokler bo podjetje še formalno obstajalo, saj je bilo prodano in je po novem sestavni del podjetja Avtera, ki pa se na razpis ni javilo. Nabave se lahko izvajajo izključno pri teh dobaviteljih.

Vse, ki nas tako pogosto obveščate, da bi pri drugih podjetjih kupavali lažje in bolje, bi radi obvestili, da se druga podjetja (čeprav obveščena) na razpis žal niso prijavila in zato po zakonu pri njih ne smemo kupovati.

 

2

 

mathematica in nova gesla

 

 

Bliža se prvi maj, ko bodo potekla gesla za program Mathematica.

Nova gesla bomo še pred prazniki namestili v oba laboratorija in na prenosne računalnike za predavanja. Tudi za računalnike v kabinetih lahko naročite novo geslo po naslednjem postopku:

Za pridobivanje novih gesel skrbi Jasmina Stanojević (jasmina.stanojevic@fmf.uni-lj.si).

Geslo za vsak računalnik posebej pridobimo od podjetja Wolfram. Potrebujemo naslednje podatke:

-          ime računalnika, nahajališče, uporabnik

-          plačnik licence (Odd. za fiziko / Odd. za mat. / IMFM)

-          Math ID (številka oblike nnnn-nnnnn-nnnnn)

-          Različica programa (4.1, 4.2) V kolikor želite, lahko naročite poleg ponovne aktivacije programa tudi namestitev novejše različice. Domači in prenosni računalniki morajo v ta namen priti na fakulteto, ker izposoja CD-ja s programom ni mogoča.

ID zagledamo, ko kliknemo Enter password v zgornjem opozorilnem oknu. (Številka L4514-5837, ki jo utegnete srečati, je le številka licence in ne Math ID).

Prosimo, da naročite geslo le za tiste računalnike, na katerih program dejansko uporabljate.

Če programa ne potrebujete nujno takoj, se raje dogovorimo po prvomajskih praznikih.

 

3

 

novosti pri elektronski pošti fmf

 

 

(Velja za uporabnike, ki za branje in pošiljanje pošte uporabljate poštni strežnik Vega)

     1. Ločitev gesla za pošto od domenskega gesla
     2. Avtomatično filtriranje nezaželene pošte (SPAM)
     3. Sporočanje nezaželene pošte

A. Ločitev gesla za pošto od domenskega gesla

        Odločili smo se, da zaradi večje zanesljivosti delovanja elektronske pošte
         in sistemskih sprememb, ločimo gesla za pošto od domenskih gesel.
         Ločitev se je izvedla v petek, 4. aprila 2003 ob 7.00
   
    Ali boste opazili razliko?

         če ste uporabnik z oddelka za fiziko:                        Ne.
         če ste uporabnik z domene FMF:                             Ne.
   
         če ste uporabnik z domene MATEMATIKA:             Ne, razen, če ne boste dobili posebnega sporočila od mene, vendar pa se za vas spreminja način zamenjave gesla za pošto.
                                                                         
         Ko boste spremenili geslo na windows domeni, se vaše geslo za pošto ne bo več avtomatično spremenilo.

    Kako lahko po novem spremenite geslo za pošto (na strežniku Vega od 4. aprila dalje)? 

         Na domači strani fakultete  http://fmf.uni-lj.si izberete  WWW pošto in se prijavite
        s svojim uporabniškim imenom in geslom. V zgornji vrstici boste zagledali ikono
         "Password". S klikom na to ikono lahko spremenite geslo.
         Sprememba gesla velja samo za elektronsko pošto.

     Kaj, če vaše geslo od petka dalje ne dela?

          -  preverite, da se niste zatipkali pri vpisovanju gesla ali uporabniškega imena
          -  preverite, da nimate na tipkovnici vključenih velikih črk (CAPS LOCK)
          -  pokličite računalniški center:  (01) 4766 532     oz.   int. 532    (Rado Klemenčič)     

B. Avtomatično filtriranje nezaželene pošte (SPAM)

Nezaželena elektronska pošta (SPAM) je običajno pošta komercialne narave, ki je hkrati poslana na veliko naslovov.  Naš poštni strežnik po določenih kriterijih prepozna potencialno nezaželeno pošto (SPAM) in jo označi s spremembo polja "Subject:" v glavi sporočila in sicer se na začetek doda fraza: *****SPAM*****
Tako označena pošta se ne dostavlja več v naslovnikov glavni poštni predal (INBOX), ampak v poseben poštni predal (Spam).
Poštni predal "Spam" je dostopen iz kateregakoli poštnega odjemalca ob uporabi protokola IMAP, protocol POP3 pa ne omogoča dostopa do tega poštnega predala.
Do poštnega predala "Spam" pa imate vedno dostop preko WWW poštnega vmesnika na domači strani fakultete. Po prijavi izberete  "Folders"  in nato predal  "Spam".
Priporočamo, da občasno pregledata poštni predal "Spam". V primeru, da se tam nahaja pošta, ki je bila po pomoti označena kot SPAM, jo lahko enostavno prestavite v vaš glavni poštni predal INBOX.
Iz poštnega predala "Spam" se avtomatično briše pošta, ki je starejša od 30 dni.
V primeru, da ne želite imeti na tak način urejenega avtomatičnega filtriranja nezaželene pošte in želite obdržati dosedanji način, lahko to sporočite na naslov:
           rado.klemencic@fmf.uni-lj.si
Podrobnejša navodila so na     http://www.fmf.uni-lj.si/navodila/spamfilter.html


C. Sporočanje nezaželene pošte

Ker se zavedamo, da bodo nekatera sporočila spuščena skozi kot neoznačena, kljub temu, da so nezaželena (SPAM), ponujamo možnost, da taka sporočila posredujete (forward) računalniškemu centru na ustrezen naslov:
        spam@fmf.uni-lj.si
Prejeta sporočila bodo služila kot podlaga za morebitne prilagoditve filtrov.

 

4

 

pozor – izginil projektor!

 

Iz predavalnice F4 je ta konec tedna neznanokam izginil projektor znamke NEC. Bil je montiran – z vijaki pritrjen - pod stropom, tako da je storilec za demontažo potreboval nekaj časa in primerno orodje. Od drage naprave nam je ostal le nosilec in odrezan kabel. Očitno je, da gre za namerno odtujitev, zato smo dogodek prijavili policiji.  Prosimo, bodite pozorni na svoje in službeno premoženje, saj se lahko kaj podobnega ponovi. V kolikor ste med petkom 11. in ponedeljkom 14. aprila opazili kaj nenavadnega, nam to sporočite v Računalniški center.

S kislim obrazom ugotavljamo, da smo 'oddali' sveže očiščeno in pregledano napravo.

 

Predvidoma bo na njegovo mesto montiran istovrsten projektor, vendar je potrebno izdelati ustrezno zaščito, da se kraja ne bi ponovila.

Iz varnostnih razlogov – zaradi izdelave dodatne tehnične zaščite, smo sneli s stalnega mesta tudi projektor v predavalnici F1. Predvidoma se bo vrnil po prvomajskih praznikih. Do takrat ga je mogoče uporabljati le izjemoma po dogovoru.

 

V kolikor potrebujete projektor  v predavalnici F1 ali F4, prosimo, da to pravočasno sporočite v RC, kjer se trudimo zagotoviti nadomestni projektor, če je le mogoče.

 

5

 

klima v r4

 

V računalniški učilnici R4 se je že nekajkrat zgodilo, da je bila klima naprava ugasnjena in je v njej postalo neznosno vroče – ne le ljudje, zlasti računalniki to težko prenašajo. Če vas moti, da med vajami dela klima,  in jo na vsak način morate ugasniti,  prosimo, da je nikakor ne pozabite ponovno vključiti ob odhodu. Zaradi vročine  lahko pregori monitor hitreje, kot si mislite.

 

6

 

novi tiskalnik za domeno matematika

 

V kopirnici, Jadranska 19/3. nadstropje, je nameščen novi tiskalnik HP LaserJet 4200 dtn; je zelo zmogljiv, z možnostjo dvostranskega tiskanja. Namenjen je uporabnikom z OM in je enak kot tiskalnik OF v 2. nadstropju. Namestitev na računalnike z OS WinNT in Win 2000 je običajna:

Start – Settings – Printers – Add printer. Odpre se čarovnik, izberemo Network printer

Na strežniku Valj1 izberemo

\\VALJ1\L19kop PS (Postscript tiskalnik, dosegljiv tudi kot \\VALJ1\hp LaserJet 4200 PS) ali \\VALJ1\L19kop PCL6 (dosegljiv tudi kot \\VALJ1\hp LaserJet 4200 PCL 6); tako kot na spodnji sliki.

 

Natisnjena navodila lahko po potrebi dobite v RC. Uporabniki z OS Win 98 in Linux naj se vsekakor oglasijo v RC, kjer bodo dobili poleg navodil tudi ustrezne programe za namestitev.

Glavni urednik: Jasmina Stanojević

(Ne)odgovorni urednik: Matija Lokar

Oblikovalec in tehnični urednik: Janja Mikuš

Stalni sodelavci: R. Klemenčič, J. Martinuč,

 Z. Mutić in I. Orehek

Naslov: Raglja, Jadranska 19, 1000 Ljubljana

Cena: 0 SIT - 20% DDV vključen

Naklada: zaposleni na FMF in IMFM

 

Oprostite za napake!