12. marec 2003       Leto 2003, številka III

 

 

Raglja


 

1

 

dela na omrežju FMF

 

Obeta se posodobitev omrežja na naši fakulteti. Dela so se začela v ponedeljek, 10. marca 2003. Prenova naj bi trajala dva do tri tedne. V tem času so mogoče občasne krajše motnje delovanja omrežja. Kontaktna oseba: Ivan Orehek.

 

2

 

novosti pri elektronski pošti

 

Avtomatično filtriranje nezaželene pošte

 

Nezaželena elektronska pošta (SPAM) je običajno pošta komercialne narave, ki je hkrati poslana na veliko naslovov.  Naš poštni strežnik po določenih kriterijih prepozna potencialno nezaželeno pošto (SPAM) in jo označi s premembo polja "Subject:" v glavi sporočila in sicer se na začetek doda fraza: *****SPAM*****

 

Primer:

 

Subject: *****SPAM***** Top 10 SQL Server security blunders, part 1

 

Poleg tega se v glavo sporočila doda novo polje:

 

X-Spam-Flag: YES

 

Tako označena pošta se ne dostavlja več v naslovnikov glavni poštni predal (INBOX), ampak v poseben poštni predal (Spam).

 

Poštni predal "Spam" je dostopen iz kateregakoli poštnega odjemalca ob uporabi protokola IMAP, protocol POP3 pa ne omogoča dostopa do tega poštnega predala.

 

Primer:

 

Če v Eudori uporabljate za dostop do pošte protokol POP3, potem se k vam prenese samo pošta iz glavnega predala (INBOX), predal Spam pa ni dosegljiv.

Če v Eudori uporabljate za dostop do pošte protokol IMAP, potem bo predal "Spam" viden med ostalimi poštnimi predali.

 

Do poštnega predala "Spam" pa imate vedno dostop preko WWW poštnega vmesnika na domači strani fakultete.

Po prijavi izberete  "Folders"  in nato predal  "Spam".

 

 

 

 

Priporočamo, da občasno pregledate poštni predal "Spam". V primeru, da se tam nahaja pošta, ki je bila po pomoti označena kot SPAM, jo lahko enostavno prestavite v vaš glavni poštni predal INBOX.

 

Opozorilo:

 

Iz poštnega predala "Spam" se avtomatično briše pošta, ki je starejša od 30 dni.

 

V primeru, da ne želite imeti na tak način urejenega avtomatičnega filtriranja nezaželene pošte in želite obdržati dosedanji način, lahko to sporočite na naslov:

 

            rado.klemencic@fmf.uni-lj.si

 

 

3

 

textpad v laboratoriju J19/IV

 

 

Na željo nekaterih uporabnikov smo namestili novejšo različico programa v laboratorij Jadranska 19 / 4. nadstropje. Če želite, da se vam avtomatsko nastavijo orodja, prilagojena za uporabo TeX-a, poženite Start – Programs – MikTeX – Nastavi TextPad. Če se kaj zatakne, prosimo, pokličite v RC.

 

4

 

Pop-up okna

 

 

Kaj so pop-up okna? Tista zoprna okenca, ki se pojavijo na vašem ekranu, ne da bi si jih želeli odpreti. Brskate po internetu, kliknete povezavo, ta se odpre v novem oknu, spet kliknete povezavo, odpre se tretje okno… Ali še slabše: kliknete povezavo, odpre se okno z reklamo, pa še drugo, tretje… deseto, in nikakor se ne pustijo zaustaviti, dokler ne obupate in se odjavite z računalnika.

 

Na naslednjem naslovu: http://www.pcworld.com/downloads/collection/0,collid,1064,00.asp je nekaj programčkov, ki naj bi preprečili samodejno odpiranje novih oken.

Najpogosteje uporabljen je Pop-Up Stopper, zato smo ga za kratek preizkus izbrali tudi mi. Program je brezplačen. Prepreči lahko tudi odpiranje novih oken v Internet Explorerju ali Netscape-u.

Programček lahko namestimo na vaš računalnik na vašo odgovornost.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

prenova učilnice R4 končana

 

 

Zaradi prostorske stiske je bila predelana učilnica R4 tako, da je v njej mogoč pouk – prostor ni več oblike L, ampak je pravokoten, vsa delovna mesta gledajo v isto smer, lažje je izvedljivo projiciranje slike z računalnika na steno.

 


 

6

 

prosimo, ne streljajte

 

Glavni urednik: Jasmina Stanojević

(Ne)odgovorni urednik: Matija Lokar

Oblikovalec in tehnični urednik: Janja Mikuš

Stalni sodelavci: R. Klemenčič, J. Martinuč,

 Z. Mutić in I. Orehek

Naslov: Raglja, Jadranska 19, 1000 Ljubljana

Cena: 0 SIT - 20% DDV vključen

Naklada: zaposleni na FMF in IMFM

 

Oprostite za napake!