15. januar 2003       Leto 2003, številka I

 

 

Raglja


-

 

1

 

snemanje predavanj

 

 

Dragi kolegi,

 

Navsezadnje mi je le uspelo organizirati vse tehnične podrobnosti snemanja in predvajanja predavanj. Naj takoj povem, da bom vesel vsake pripombe oz. predloga, ki bi zamišljeni sistem izboljšal. Na podlagi abecednega reda sem sestavil vrstni red predavanj, ki jih lahko posnamemo. Posredoval sem ga v RC, oni bodo pred začetkom ure namestili kamero in sprožili snemanje, po uri pa pripravilil posnetek za predvajanje.  Možnosti za ogled so naslednje: neposredno s kamere, na TV, ki bo postavljen v Izobraževalni delavnici (soba 228 na Jadranski 21); doma, s posnete videokasete; na računalniku, s posnetega CD- ja.  Povedati moram, da je snemanje na videokaseto bistveno lažje in hitrejše, kot na CD, pa še kvaliteta slike je boljša, zato predlagam, da se za tretjo možnost odločite le, če drugače ne gre. Po drugi strani pa bo  prva možnost, ogled v Multimediji, možna le krajši čas po snemanju (14 dni), ker imamo kaset za kamero le omejeno količino in jih bomo reciklirali.

 

Algoritem je torej naslednji:

 

·         Ob dogovorjeni uri ogleda operaterji pripravijo kamero in jo povežejo na TV. Uporabniku pojasnijo osnovne ukaze za rokovanje Pri ogledu operaterji RC niso v izobraževalni delavnici.

·         Na željo uporabnika se iz posnetka izdela zapis na VHS kaseto ali na CD. Opravilo ima nizko prioriteto, zato ga bodo na RC izdelali v roku 2 tednov .

 

Seznam snemanj za drugi semester bom pripravil takoj, ko bo znan urnik.

 

V upanju na čimmanj zapletov vam želim uspešno snemanje!

 

Petar Pavešić

 

2

 

poučna zgodba: novi projektor na servisu

 

 

Tik pred prazniki, 20. decembra lani, se je eden od projektorjev (tisti novi v učilnici R1) začel nenavadno obnašati. Svetilnost se je bistveno poslabšala. Osveščeni uporabnik je takoj javil problem. Na srečo! Pregledali smo napravo in poklicali servis. Kriva je bila žarnica, ki je eden od najdražjih delov naprave. Ker smo za problem izvedeli pravočasno, smo ravno še ujeli rok 90-dnevne garancije na žarnico, ter tako prihranili fakulteti približno 100.000 SIT, kolikor le-ta stane.

Nauk: če opazite nenavadno obnašanje opreme, prosimo, javite takoj. S hitrim ukrepanjem včasih lahko preprečimo nadaljnje večje okvare ali ujamemo garancijski rok.

 

3

 

novosti pri elektronski pošti: spam

 

Nezaželena pošta – SPAM

Nezaželena elektronska pošta (SPAM) je običajno pošta komercialne narave, ki je hkrati poslana na veliko naslovov. Proti taki pošti se je zelo težko boriti. Pošiljatelji uporabljajo razne zvijače, da prikrijejo svoj izvor oziroma da sporočilo izgleda kot običajna pošta. Zato je težko razviti uspešne metode za prepoznavanje take pošte. Ne moremo upati na popolni uspeh, lahko pa poskusimo omejiti obseg nezaželene pošte.

Pri sprejemanju strateških odločitev o boju proti nezaželeni pošti je potrebno pretehtati in sprejeti več pomembnih odločitev:

·         ali je omejevanje nezaželene pošte vredno truda?

·         ali je ukrepanje stvar sistemskega administratorja ali končnega uporabnika?

·         ali sistemski administrator sumljivo pošto samo označi in prepusti končno odločitev uporabniku ali pa sumljivo pošto zavrne in jo pošlje pošlje nazaj pošiljatelju

·         kateri kriteriji se upoštevajo pri določanju sumljive pošte?

Zavedati se je potrebno, da nobeni filtri niso 100% zanesljivi, zato smo se po premisleku odločili za sprejem vse pošte in za sistemsko označevanje pošte, za katero se na podlagi določenih kriterijev oceni, da je nezaželena pošta (SPAM). Kriteriji, ki se pri tem uporabljajo, so vezani na obliko in vsebino sporočila. Vsak izpolnjeni kriterij se točkuje in ko vsota preseže določeno kvoto, se pošta označi. Celoten proces poteka avtomatično ob prejemu pošte na poštni strežnik.

 

Kako je označeno nezaželeno sporočilo (SPAM):

 

Sporočilo, ki ga poštni strežnik prepozna kot nezaželeno (SPAM) se označi s premembo polja "Subject:" v glavi sporočila in sicer se na začetek doda fraza: *****SPAM*****

 

Primer:

Subject: *****SPAM***** Top 10 SQL Server security blunders, part 1

Poleg tega se v glavo sporočila doda novo polje:

X-Spam-Flag: YES

Odločitev, kaj bo storil s tako označenimi sporočili, pa je prepuščena končnemu uporabniku.

 

Javljanje napačno označenih sporočil:

 

Ker se zavedamo, da bodo nekatera sporočila označena kot nezaželjena (SPAM) kljub temu, da to niso,

in da bodo nekatera spuščena skozi kot neoznačena, ponujamo uporabnikom možnost, da taka sporočila posredujejo (forward) računalniškemu centru na ustrezen naslov:

 

Nezaželena sporočila, ki niso bila označena kot SPAM:

            Spam@fmf.uni-lj.si

 

Sporočila, ki so bila napačno označena kot SPAM:

            SpamNo@fmf.uni-lj.si

Avtomatično odstranjevanje označenih sporočil na strani uporabnika

Posamezni uporabnik lahko v svojem programu za branje elektronske pošte zelo enostavno nastavi, da se vsa označena sporočila avtomatično preusmerijo v "Trash" ali pa se shranjujejo v posebnem poštnem predalu, kjer so na voljo za kasnejši pregled.

To se stori z enim samim filtrom, ki se ga nastavi enkrat za vselej:

 

Eudora:

 

shranjevanje v poseben poštni predal

 

1. Naredite nov poštni predal:   

Mailbox -> New

                        Name the new mailbox:      Spam      (ali kaj drugega)

 

   

 

2. Naredite nov filter:

 

            Tools -> Filters -> New

 

                        Match: Incoming

                        Header: Subject:

                        Contains:          *****SPAM*****

                        Action:              Transfer to:        Spam

 

 

Od zdaj dalje se bo vsa pošta, označena kot SPAM, avtomatično shranjevala v poštni predal "Spam" in ne bo več vidna v poštnem predalu "In".

 

Podobno se lahko označena pošta preusmeri tudi v predal "Trash"

 

4

 

namestitev tiskalnika HP LJ 4200 v okolju windows

 

 

Novi tiskalnik Oddelka za fiziko se je pridružil Phaserju v omari v 2. nadstropju Jadranske 19.

 

Gonilniki za tiskalnik so shranjeni na spletni strani FMF z naslovom http://vega.fmf.uni-lj.si/util/. So v stisnjenih datotekah z naslovi, ki označujejo, kateremu operacijskemu sistemu pripadajo. Izberete datoteko, namenjeno OS na vašem računalniku in jo shranite v prazen direktorij na disku. Datoteko razširite s programom WinZip. S tem ste pripravili vse potrebno za namestitev tiskalnika.

 

Namestitev tiskalnika v Win2000:

 

  1. Menu Start – Settings – Printers – Add Printer

 

     

 

  1. Local Printer – Create a new port – Hp standard TCP/IP port
  2. V okno Printer Name or IP address vpišete: 193.2.68.36
  3. V okno Port Name vpišete: HP LJ4200 – finish

 

    

 

  1. Označite port, ki ste ga pravkar pripravili, odpre se okno za izbiro tiskalnika.
  2. Izberete Have Disk – Browse – direktorij v katerem imate shranjen gonilnik
  3. Označite, kateri tiskalnik želite in pritisnite Open. Namestile se bodo vse potrebne datoteke in tiskalnik lahko uporabljate.

 

 

Glavni urednik: Jasmina Stanojević

(Ne)odgovorni urednik: Matija Lokar

Oblikovalec in tehnični urednik: Janja Mikuš

Stalni sodelavci: R. Klemenčič, J. Martinuč,

 I. Orehek in D. Tavčar

Naslov: Raglja, Jadranska 19, 1000 Ljubljana

Cena: 0 SIT - 20% DDV vključen

Naklada: zaposleni na FMF in IMFM

 

Oprostite za napake!