12. november 2002       Leto 2002, številka V

 

 

Raglja


 

 

1

 

računalniki razdeljeni

 

Svet RC je razdelil računalnike, ki so po prenovi računalniške opreme na fakulteti – predvsem računalniške učilnic R1 – ostali na voljo zaposlenim. Zanje je bilo zelo veliko zanimanje, zato so nekateri žal ostali brez želenega računalnika. V naslednjih dneh in tednih se bomo intenzivno ukvarjali z njimi, saj večina prejemnikov potrebuje sveže nameščen operacijski sistem in programe.

 

2

 

drobna, a draga okvara

 

 

V predavalnici F1 je prišlo do ne povsem razjasnjene nezgode. Daljinski upravljalec za novi projektor Infocus, ki je montiran pod stropom, je ostal brez kroglice, ki omogoča sprehajanje po menujih.

Malenkost? Žal ne. Predračun za nadomestno napravico znaša (skupaj z DDV) natanko 49,680 SIT.

Prav ste prebrali – ne gre za tipkarsko napako.

Nauk: prosimo, prosimo, prosimo: pazite na projekcijsko opremo, saj so rezervni deli nerazumno dragi.

 

3

 

Pomoč v rc

 

 

V Računalniškem centru smo dobili začasno pomoč – pri nas opravlja trimesečno prakso naša študentka Urša Merc. Med drugim bo pripravljala projekcijsko opremo za podporo predavanjem – ne bodite preveč presenečeni, če boste zagledali nov obraz, ki pelje prevozni računalnik po hodniku. Rezervacije in odpovedi zaenkrat še vedno sprejema Jasmina Stanojević. Zaradi lažje organizacije dela prosimo, da vse spremembe rednega urnika in želje po občasni izposoji javite pravočasno (vsaj kak dan vnaprej).

Urši smo zaupali tudi fotografiranje profesorjev in zaposlenih, ki še vedno nimajo objavljene svoje slike na uradni domači strani. Upamo, da se ne boste skrivali pred fotoaparatom in boste dekletu privoščili nasmeh.

 

4

 

sklep o nabavah !!!

 

Text Box: Svet RC svetuje zaposlenim, da naj nabave opreme za tekoči mesec (razen julij in avgust) napovejo v RC najkasneje do 12. v mesecu in do takrat preskrbijo tudi ustrezen podpis predpostavljenih. RC bo za tako zbrane ponudbe izvedel skupen postopek, ki lahko na račun količine prinese ugodnejšo ceno. Ponudbe dobaviteljev s predračuni bodo na voljo med 15. in 20. v mesecu. Po odločitvi o izbiri ponudbe bo oprema tudi naročena.

 

5

 

obeti

 

 

Oddelek za fiziko pripravlja nakup novega tiskalnika, ki se bo v omari na hodniku drugega nadstropja Jadranske 19 pridružil Phaserju.

Prav tako velja za Oddelek za matematiko – tiskalnik bo v tretjem nadstropju Jadranske 19, v sobi s kopirnim strojem.

 

Pričakujemo prezidavo učilnice R4 in računalniškega centra. Zaradi velike potrebe po računalniški učilnici s tablo in platnom ob znanem pomanjkanju prostora kaže, da bomo morali prilagoditi za ta namen učilnico R4. Posledica bo prezidava stene, ki meji na Računalniški center.

Dogajanje je predvideno za čas zimskih počitnic. Upamo, da uporabniki ne boste čutili večjih motenj.

 

6

 

obvestila v računalniških učilnicah

 

Z novim šolskim letom uvajamo nov način obveščanja uporabnikov računalniških učilnic na FMF.

Do sedaj smo obvestila študentom puščali na vratih računalniških učilnic in nekaj na WWW straneh računalniškega centra, vendar se je izkazalo, da večina študentov teh obvestil ne prebere. Ker se je pojavila potreba, da bi bila vsa obvestila zbrana in hitro dosegljiva na enem mestu, smo se odločili, da jih objavimo v obliki 'html' dokumenta, ki je dosegljiv preko ikone (ikona v obliki rumenega oblačka z napisom HELP) na namizju (desktopu) študentskih računalnikov. Na istem mestu je zbranih še nekaj odgovorov na vprašanja in probleme, s katerimi se študenti, ki uporabljajo računalnike v računalniških učilnicah, srečujejo pri svojem delu.
Da bi študentom še približali novice, bo računalnik ob prijavi opozoril uporabnika, če bo objavljeno novo obvestilo. Priporočamo v branje tudi asistentom in predavateljem, ki vodijo vaje.

7

 

povzetek pravil za delo v računalniških učilnicah

 

Asistentom in predavateljem, ki vodijo vaje v računalniških učilnicah in vsem tistim, ki pri pedagoškem delu študentom dajejo naloge, pri katerih si pomagajo z računalnikom, priporočamo v branje povzetek pravil za delo v računalniških učilnicah, po možnosti tudi pravila v celoti.

 

·         Delo z računalniško opremo je možno le za študijsko delo na FMF.

·         Vstop v učilnico je dovoljen le z veljavno dovolilnico

·         Dovolilnica mora biti ves čas dela na označenem mestu.

·         V R1 in R2 je možno delo 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Po 22. uri je obvezno vpisovati svojo prisotnost v zvezek.

·         Če bo prišlo do več kršitev pravilnika, bo nočno delo ukinjeno.

·         Izpisovanje je dovoljeno le za stvari v zvezi s študijskim delom, v okviru dovoljene kvote strani. V primeru večjega števila kršitev bodo tiskalniki umaknjeni iz prostega dostopa in bo potrebno izpise prevzemati pri predstavniku, ki ga bo določil ŠS FMF.

·         Kakršnokoli delo pod tujim uporabniškim imenom ali posojanje uporabniškega imena bo med drugim kaznovano z daljšim začasnim ali stalnim odvzemom dovolilnice.

·         Delo na internetu je med 7. in 17. uro dovoljeno izključno za najnujnejše študijske obveznosti.

·         Vstop oseb brez dovolilnice je mogoč le z izdajo posebne enodnevne dovolilnice.

·         Študenti FMF, ki nimajo veljavne dovolilnice (ali je sploh nimajo), se VSAKIČ za čas vodenih vaj PREJ oglasijo v RC FMF, kjer jim dežurni operator dodeli začasno uporabniško ime.

 

Pravila lahko preberete v celoti na naslovu: http://rc.fmf.uni-lj.si/student/racunalniki/pravila.htm

Glavni urednik: Jasmina Stanojević

(Ne)odgovorni urednik: Matija Lokar

Oblikovalec in tehnični urednik: Janja Mikuš

Stalni sodelavci: R. Klemenčič, J. Martinuč,

 I. Orehek in Z. Mutić

Naslov: Raglja, Jadranska 19, 1000 Ljubljana

Cena: 0 SIT - 20% DDV vključen

Naklada: zaposleni na FMF in IMFM

 

Oprostite za napake!