11. oktober 2002       Leto 2002, številka IV

 

 

Raglja


 

 

1

 

način dela v rc

 

 

V zadnjem času je prišlo kar do nekaj nesporazumov glede organizacije dela Računalniškega centra. Zato prosimo, če preberete spodnje vrstice in se jih držite!

 

Vse želje glede posegov operaterjev morate obvezno prijaviti dežurnemu operaterju. Ta je na voljo v Računalniškem centru na Jadranski 19, II. nadstropje, vsak delovni dan med 8.00 in 15.30 oziroma na interni številki 532. Kdo je tisti dan dežurni operater, piše tudi na vratih RC.

 

Posebej vas prosimo, da se ne obračate neposredno na ostale operaterje ampak res vedno na dežurnega. Ta bo vaše naročilo prevzel in vas obvestil kdaj predvidoma bo vaš problem rešen (oziroma ga bomo začeli reševati). Pri tem se bo ravnal po trenutni zasedenosti operaterjev in glede na nujnost problema. Želja po tem, da določen poseg izvede ta in oni operater in noben drug, žal ne moremo upoštevati.

 

Če povzamemo: Če imate kakršenkoli problem ali željo glede računalniške opreme, se med 8.00 in 15.30 lahko obrnete le na dežurnega operaterja.

 

 

2

 

računalniki na voljo

 

 

V sklopu prenove računalniške opreme na naši fakulteti, je ostalo na voljo nekaj starejših, a še delujočih in uporabnih računalnikov.

Računalniki so različnih sestav. Najmočnejša sestava je procesor PII 350 MHz, 256 MB RAM, 8GB disk, CD-ROM, nekaj računalnikov ima 128 MB RAMa, nekaj pa je tudi takih, ki imajo procesor Pentium 166MHz in 64 oz. 128 MB RAMa. Vsi računalniki so opremljeni z omrežnimi karticami in bodo v delujočem stanju opremljeni s programsko opremo glede katere se bomo dogovorili.

 

ZASLONOV NI NA VOLJO in si jih boste morali zagotoviti sami!

 

Če bi si radi zagotovili katerega od omenjenih računalnikov, do 18. 10. pošljite pošto na naslov Matija.Lokar@fmf.uni-lj.si V pošti navedite, kje naj bi računalnik(i) bil(i) in v kakšne namene ga(jih) boste uporabljali. Prav tako omenite, če imate kakšne omejitve glede najmanjše zmogljivosti teh računalnikov. Glede na želje bo Svet RC odločil o razdelitvi teh računalnikov. Prednost bodo imeli tisti, ki bodo predvideli uporabo za pedagoške namene, oziroma za uporabo na fakulteti in ne doma. O odločitvi Sveta RC boste obveščeni najkasneje do konca meseca.

 

Računalniki so na voljo le zaposlenim na FMF, ker so last Fakultete in jih boste prejeli na reverz in ne v trajno last!


 

3

 

web mathematica

 

 

Ker kaže, da ste obvestilo o Mathematici v eni prejšnji Ragelj spregledali, ga objavljamo ponovno. Če menite, da je webMathematica za vas zanimiva, do 18. 10. pošljite e-sporočilo na Matija.Lokar@fmf.uni-lj.si Če bo zanimanja več, bomo v RC organizirali sestanek, kjer se bomo pogovorili, kaj in kako.

V okviru licenčne pogodbe so prejeli en (1) izvod programa WEB Mathematica Amateur. Kaj sploh je to? Na http://www.wolfram.com/products/webmathematica/ piše: "webMathematica is the clear choice for adding interactive calculations to the web. This unique technology enables  you to create web sites that allow users to compute and visualize results directly from a web browser." Kot smo že omenili, imamo na voljo 1 (eno) licenco – torej možnost postavitve na en strežnik. Prav tako obstaja kar nekaj omejitev in pogojev uporabe. Na sliki vidite dva od primerov s spletne strani Wolfram Research.

     

 

4

 

zamenjajte geslo!

 

 

Zaradi varnosti naših računalnikov vas prosimo, da zamenjate osebno geslo za dostop na računalnike. V nasprotnem primeru bomo to prisiljeni storiti mi.

Vemo, da nekateri uporabljate nespremenjeno geslo že več let, kar predstavlja potencialno nevarnost za dostop nezaželenih gostov v naše omrežje.

 

Nekaj napotkov za izbiro dobrega gesla:

·         naj bo dolgo vsaj 8 znakov

·         naj ne bo enako vašemu uporabniškemu imenu, vašemu osebnemu imenu ali priimku, imenu vaših najbližjih, kraju, kjer stanujete ali kaj podobnega, kar je mogoče hitro uganiti

·         naj ne bo beseda iz slovarja – ker si je težko zapomniti niz znakov brez pomena, si lahko pomagate tako, da v besedo vrinete kakšno piko, vejico, številko ipd., zamenjate črko iz besede s takšnim znakom,

·         besedo 'prerežete' na dva ali tri kose in jih premešate med sabo.

Glavni urednik: Jasmina Stanojević

(Ne)odgovorni urednik: Matija Lokar

Oblikovalec in tehnični urednik: Janja Mikuš

Stalni sodelavci: R. Klemenčič, J. Martinuč,

 I. Orehek in Z. Mutić

Naslov: Raglja, Jadranska 19, 1000 Ljubljana

Cena: 0 SIT - 20% DDV vključen

Naklada: zaposleni na FMF in IMFM

 

Oprostite za napake!

·         še tako dobro geslo postane slabo v tistem trenutku, ko ga zapišete na dostopno mesto, na primer pod tipkovnico; ne zapisujte ga nikamor in ga nikomur ne povejte – če ga pozabite, boste v računalniškem centru dobili novo.