3. oktober 2002       Leto 2002, številka III

 

 

Raglja


 

 

1

 

Rezervacije opreme in računalniških učilnic!

 

 

Če ste pozabili rezervirati uporabo projekcijske opreme, prenosnih in prevoznih računalnikov ali potrebujete prostor v računalniški učilnici za vodene vaje, je morda še mogoče nadoknaditi zamujeno. Oglasite se pri ge. Janji Mikuš.

Uporabo projekcijske opreme je nujno rezervirati vnaprej, tudi če je projektor stalno nameščen v učilnici.

Pred prvo uporabo projektorja, zlasti, če boste uporabljali lasten prenosnik, je potrebno preveriti, kako deluje računalnik v kombinaciji s projektorjem. Včasih je treba ročno popraviti nastavitve enega ali drugega. Obstajajo celo določeni (k sreči so zelo redki) pari projektor-računalnik, ki se nikakor ne morejo sporazumeti tako, da bi bila projicirana slika zadovoljive kvalitete.

Zaradi ustreznega in nujnega vodenja evidenc moramo v RC vedeti za vse uporabe projektorjev, tudi kasneje, če boste vso pripravo opravili sami. Torej: vsako uporabo projektorja (čas delovanja, število vklopov) obvezno javiti gdč.  Stanojević.

 

2

 

asistenti in predavatelji!

 

 

Zaradi prenove računalniških učilnic posebej opozarjamo asistente, ki boste v njih vodili vaje.

 

Pred prvimi vajami preglejte, če računalnik v učilnici ustreza vašim potrebam!

Zagotovite si tudi ustrezno uporabniško ime na študentskem omrežju.

Čimprej sporočite svoje potrebe v računalniški center. Ukrepali bomo kar se da hitro, vendar vsak poseg zahteva svoj čas, ki ga je treba pomnožiti s številom računalnikov v učilnici. Delamo lahko seveda le takrat, ko v njej ni vaj.

 

 

3

 

nov projektor – Dva!

 

 

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport bo prispevalo nekaj sredstev za nabavo nove projekcijske opreme. Kupili smo dva projektorja: prvi je montiran v predavalnici F1 v pritličju Jadranske 19, drugi je v računalniški učilnici R1 v drugem nadstropju Jadranske 21.

Po praktičnem preizkusu smo izmed ponujenih projektorjev izbrali dva najprimernejša, oba nosita preizkušeno blagovno znamko Infocus. Z 2000 in 3000 ANSI lumni sta bistveno močnejša od dosedanjih, ki sta bila v omenjenih prostorih.

Daljinski upravljalci bodo shranjeni na dosedanjih mestih – za F1 in F4 pri vratarici na Jadranski 19, za R1 pa se dogovorite z go. Janjo Mikuš. Če se bo kaj spremenilo, vas bomo obvestili.

Stari projektor iz F1 se je že preselil v manjšo predavalnico F4, za katero je povsem dovolj zmogljiv. (Za dosedanjo lokacijo je bila slika premalo svetla.) 

Dotrajani projektor iz R1 je postal rezerva za primer okvare ipd., ker za redno uporabo zaradi tehnološke zastarelosti ni več primeren.

Zaradi ustreznega in nujnega vodenja evidenc moramo v RC vedeti za vse uporabe projektorjev, tudi kasneje, če boste vso pripravo opravili sami. Torej: vsako uporabo projektorja (čas delovanja, število vklopov) obvezno javiti gdč. Stanojević.

 

 

 

4

 

študenti brez dovolilnice

 

 

Nekateri študenti niso nabavili dovolilnice za delo v računalniških učilnicah ali so jo (začasno ali do konca šolskega leta) izgubili zaradi prekrškov. Kljub temu imajo pravico sodelovati pri vodenih vajah. Začasno uporabniško ime in geslo dobijo tako, da se pred pričetkom vaj vsakokrat oglasijo v RC. Tako geslo velja le za uporabo na vajah tisti dan.

Začasno geslo lahko uporabljajo samo med vajami v učilnici, v kateri so vaje.

Če bi ga hoteli uporabljati izven časa vaj, morajo imeti s sabo posebej podpisano dovolilnico, ki jo dobijo v sobi 002 in velja samo za tisti dan od 8h do 15.30.

 

Asistentom, ki vodite vaje, priporočamo, da pravočasno opozorite študente na opisano pravilo, da ne bodo po nepotrebnem zamujali na vaje zaradi obiskov v RC.

 

 

5

 

podpora študentom

 

 

V računalniškem centru smo pripravili nove strani za pomoč študentom pri uporabi računalnikov v učilnicah. Nanje smo uvrstili najpogostejša vprašanja (FAQ), obvestila v novi obliki itd.

Priporočamo, da predvsem bruce opozorite na obstoj te strani. Študentska pomoč je preprosto dosegljiva z namizja (desktop) – ikona z oblačkom, v katerm piše 'help'. Pod ikono je napis 'Pomoč in obvestila'.

 

 

6

 

domače strani - matematika

 

 

Prosimo, da pregledate podatke o govorilnih urah ipd., ki so objavljeni na vaši domači strani. Če so zastareli, so zavajajoči in lahko povzročijo precej nevšečnosti. Spremembe lahko sporočite na elektronski naslov jasmina.stanojevic@fmf.uni-lj.si

Nekateri profesorji niste objavili svojih fotografij, drugi pa se predstavljate s slikami, ki so že precej stare.

Če je objavljena slika bolj podobna vašemu odraslemu sinu kot vam samim, je verjetno čas za zamenjavo. V ta namen lahko uporabimo obstoječo sliko po vaši želji ali vas fotografiramo z digitalnim fotoaparatom.

Slika je bolj zgovorna kot tisoč besed in bistveno pripomore k vaši prepoznavnosti.


 

 

7

 

Nabava in prevzem računalniške opreme

 

 

 

Ponovno vas obveščamo o trenutno veljavnem postopku nabave računalniške opreme . Zadevo smo poskušali kar se le da poenostaviti, seveda v skladu z ustreznimi zakonskimi določili. Načeloma gre za to, da se oprema obvezno kupuje preko RC pri usposobljenih dobaviteljih. Ti so Arne, Mlacom, PCX in Quantum.

 

Računalniška oprema na IMFM in FMF se lahko kupuje izključno pri usposobljenih dobaviteljih. Samostojen nakup in nakup pri drugih dobaviteljih ni možen. Za tak nakup se šteje tisti nakup računalniške opreme, za katerega se plačilo izvede preko FMF oz. IMFM. Če gre za nakup kake posebne opreme, za katerega menite, da navedeni dobavitelji niso primerni, se o postopku pozanimajte pri tajnici fakultete ge. Pere, tajnici IMFM ge. Cvek ali vodji RC mag. Lokarju.

Postopek je sledeč:

 

Nabavo računalniške opreme razdelimo v štiri faze:

 

1.      potreba/načrtovanje

2.      odobritev

3.      izbira ponudnika

4.      dobava

 

ad 1:

-         uporabnik ugotovi, da potrebuje določeno opremo

-         V sodelovanju z RC FMF določi ustrezno konfiguracijo z okvirno višino sredstev.

-         Za načrtovanje je s strani zadolžen g. Zoran Mutić (int. 532).

ad 2:

-         Uporabnik poskrbi, da ustrezni organ (UO, dekan, …) odobri sredstva za nabavo opreme.

-         Ko so sredstva odobrena, kopijo ustrezne vloge s podpisom dostavi v RC.

ad 3:

-          Po prejemu podpisane vloge o odobritvi nakupa, RC začne s postopkom izbire dobavitelja.

-          RC FMF poskrbi za to, da usposobljeni dobavitelji pošljejo ponudbe.

-          Po prejemu ponudb RC FMF v sodelovanju z uporabnikom izbere najustreznejšega dobavitelja. RC FMF potem izda naročilnico za opremo.

ad 4:

-          Opremo izbrani dobavitelj dostavi na Jadransko 19. Prevzame jo upravnik, g. Ban, ki opremo opremi z inventarnimi številkami.

-          Ko je oprema ustrezno popisana in zavedena, RC, opremo prevzame v nadaljni postopek (nameščanje programske opreme, postavitev pri uporabniku). Uporabnik po končanem postopku podpiše reverz za prejeto opremo.

 

V kratkem nameravamo pravila nekoliko dopolniti in sicer s tem, da bi se oprema kupovala občasno – nekajkrat letno. S tem bi dosegli ugodnejše cene, večje načrtovanje in poenotenje opreme in s tem lažje vzdrževanje.

 

Prav tako tudi predvidevamo, da bomo kmalu izvedli nov javni razpis s katerimi bomo ponovno dopolnili in obnovili seznam usposobljenih dobaviteljev računalniške opreme.


Nekaj opomb glede nabave računalniške opreme

 

Še nekaj opazk glede kupovanja računalniške opreme:

 

-         Načeloma naj uporabnik ne bi določal modela računalniške opreme (npr. tiskalnik ta in oni), ampak le njegove značilnosti, namen  in okvirno ceno.

-         Nujno potrebujemo podpis ustrezne osebe (praviloma predstojnik oz. direktor IMFM) s katero se potrdi, da so na voljo sredstva. S postopkom nabave bomo v RC začeli le, ko bomo podpis dobili (ker naročilnico izda RC in moramo biti kriti glede pravilnosti izdaje), oziroma če se uporabnik zaveže, da bo vse uredil v času zbiranja ponudb (praviloma 3-4 dni).

-         Potem, ko vas iz RC obvestimo, da imamo ustrezne ponudbe, se najkasneje v roku dveh (2) dni oglasite zaradi dokončne izbire. Po tem roku predračuni niso več veljavni in moramo s postopkom začeti znova.

-         Vedno lahko izberete le opremo ponujeno po predračunu. Spremembe niso možne (npr. drug disk, brez modema, …). Če vam noben predračun ne ugaja, ne izberemo nobenega in začnemo z novim postopkom z malo popravljenimi zahtevami.

-         Ne, pri podjetju XXX ne moremo nabaviti opreme, če ni na spisku usposobljenih dobaviteljev!

 

in še postopek zelo na kratko:

 

-          Oglasite se v RC pri g. Mutiću. Z njim določite konfiguracijo in zveste okvirno ceno.

-          Poskrbite za ustrezno prošnjo in g. Mutiča obvestite največ dva, tri dni preden predvidevate, da bo prošnja odobrena in podpisana. Takrat začne RC zbirati ponudbe.

-          Po prejemu obvestila, da so ponudbe tukaj, se čimprej oglasite pri g. Mutiću in skupaj izbereta ustrezno ponudbo. Izbiro potem odobri še vodja RC, ki podpiše naročilnico.

-          RC pošlje naročilnico in je v stiku z dobavitelji. Če dobava zamuja, vas bomo iz RC o tem pravočasno obvestili.

Po prispetju opreme in potem, ko je opremljena z inv. številkami vas RC obvesti o tem, kdaj in kje

-          opremo lahko prevzamete.

 

 

Glavni urednik: Jasmina Stanojević

(Ne)odgovorni urednik: Matija Lokar

Oblikovalec in tehnični urednik: Janja Mikuš

Stalni sodelavci: R. Klemenčič, J. Martinuč,

 I. Orehek in Z. Mutić

Naslov: Raglja, Jadranska 19, 1000 Ljubljana

Cena: 0 SIT - 20% DDV vključen

Naklada: zaposleni na FMF in IMFM

 

Oprostite za napake!