25. september 2002       Leto 2002, številka II

 

 

Raglja


 

1

 

prenovljeni bosta učilnici r1 in r2

 

 

Z novim študijskim letom pripravljemo prenovo učilnic R1 in R2 v drugem nadstropju Jadranske 19. Preizkusili smo več računalnikov, ki so nam jih dostavili na testiranje potencialni dobavitelji. V prenovljenih učilnicah bodo procesorji Intel Pentium 4, 1800MHz, s spominom 512 MB in 40 GB prostora na disku.

V kolikor boste pri vajah s študenti potrebovali kakšen program, ki ni povsem običajen, nam prosimo čimprej sporočite, da bi vaše želje lahko upoštevali že na začetku, ob namestitvi sistema in programov.

 

2

 

rezervacije projekcijske opreme

 

 

Kot vsakokrat ob začetku semestra vas prosimo, da pravočasno rezervirate projekcijsko opremo, ki jo nameravate uporabljati pri predavanjih oz. vajah. Rezervacije sprejemata Janja Mikuš (janja.mikus@fmf.uni-lj.si) in Jasmina Stanojević (jasmina.stanojevic@fmf.uni-lj.si). Prosimo, da natančno opišete svoje potrebe:

Letos še posebej opozarjamo, da so (oz. bodo kmalu) v učilnicah M3 (matematika), R1 (računalnica), F1 in F4 (fizika) projektorji že fiksno montirani in si želimo, da bi pri sestavljanju urnika razmišljali tudi o tem, zato da bi bili prenosni projektorji lahko čimveč prosti za uporabo v ostalih učilnicah.

Pričakujete lahko, da bo želja vsaj toliko kot opreme, saj potrebe rastejo hitreje kot tehnične možnosti, zato priporočamo, da pohitite z rezervacijami.

 

3

 

Rezervacije računalniških učilnic

 

 

Vsi, ki boste v prihajajočem semestru potrebovali računalniško učilnico R1 ali R4 za izvedbo vodenih vaj, se čimprej oglasite pri Janji Mikuš in si zagotovite prostor v želenem času. Priporočamo, da pohitite, ker so omenjene učilnice glede na najavljeni urnik zelo zasedene – velikokrat tudi v večernih urah.

 

V učilnici R1 (Jadranska 21/II) je 20 delovnih mest, v R4 (Jadranska 19/II) jih je 16. V skrajnem primeru bo na voljo tudi R3 (Jadranska 21/I) z 12 delovnimi mesti. R1 je opremljena s tablo in stalnim projektorjem. V R4 je tabla le provizorična, projekcijo je prav tako možno narediti le provizorično, v R3 pa ni ne table, ne možnosti projekcije.

 

Učilnico je potrebno rezervirati tudi, če jo potrebujete le občasno, saj si boste le tako zagotovili prostor.

Vnaprej se opravičujemo vsem, ki jim učilnice ne bomo mogli zagotoviti ob želenem času ali pa sploh ne. V RC že kar nekaj časa opozarjamo na nujnost postavitve nove računalniške učilnice, ki bi omogočala izvedbo "mešanih" vaj, kjer predavatelj oz. vodja vaj občasno tudi uporablja tablo in projekcijo. A žal ustrezne učilnice še ni …

4

 

Mathematica 4.2

 

 

Pred kratkim smo v RC dobili novo različico programa Mathematica in sicer 4.2 Če jo potrebujete, se oglasite v RC.

 

Kako je z licencami? Letošnje licence so veljavne do aprila. Trenutno uporabo licenc le evidentiramo (podpišete obrazec, da je bila Mathematica nameščena). Račun za letošnje licence je poravnala Univerza in trenutno še ni jasno, kako se bodo ti stroški delili med fakultete. Po obvestilih iz RCU je možno, da bodo naknadno zaračunali licence. Predvidevamo, da v najslabšem primeru znesek za posamezno licenco ne bo presegel 10.000 SIT (gre za letno plačilo licence).

 

5

web mathematica

 

 

V okviru licenčne pogodbe so prejeli en (1) izvod programa WEB Mathematica Amateur. Kaj sploh je to? Na http://www.wolfram.com/products/webmathematica/ piše: "webMathematica is the clear choice for adding interactive calculations to the web. This unique technology enables  you to create web sites that allow users to compute and visualize results directly from a web browser." Kot smo že omenili, imamo na voljo 1 (eno) licenco – torej možnost postavitve na en strežnik. Prav tako obstaja kar nekaj omejitev in pogojev uporabe. Na sliki vidite dva od primerov s spletne strani Wolfram Research.

 

     

 

Če menite, da je webMathematica za vas zanimiva, do 5. 10. pošljite e-sporočilo na Matija.Lokar@fmf.uni-lj.si Če bo zanimanja več, bomo v RC organizirali sestanek, kjer se bomo pogovorili, kaj in kako.

 

6

Elektronske liste na fmf

 

 

Za sodobno komunikacijo so zelo uporabni poštni spiski (elektronske liste) ali po tuje mailing liste. Omogočajo nam enostavno pošiljanje sporočil večji skupini ljudi, vodijo arhiv sporočil, ki jih uporabniki lahko pregledujejo in še veliko tega.

 

Andrej Bauer je na http://list.fmf.uni-lj.si/mailman/listinfo namestil programski paket Mailman. To je programski paket za vodenje elektronskih list, ki omogoča preprosto administracijo preko spletnih strani.

Mailman pozna moderirane in nemoderirane liste, samodejno arhivira vsebino list, ki je dostopna preko spletnih strani in uporabnikom omogoča, da se sami odjavijo z liste (in prijavijo, če administrator liste to dovoli).

Če že imate elektronsko listo, pa bi jo radi prenesli na Mailman in s tem olajšali delo sebi in uporabnikom, ali če želite narediti novo listo, se javite Andreju Bauerju na naslov Andrej.Bauer@fmf.uni-lj.si. Dobrodošle so kakršnekoli liste povezane z aktivnostjo FMF, IMFM in DMFA; tudi študenti lahko dobijo elektronske liste za svoje letnike.

 

7

 

VPN - virtual private networking

 

 

S spremembo določenih omrežnih naprav na našem omrežju in omrežju Univerze v Ljubljani smo v RC dobili možnost, da vsem sodelavcem FMF in IMFM omogočimo t.i. VPN povezavo.

Kaj sploh jeVPN?

VPN vam omogoča, da se preko VPN vmesnika, ne glede na to, kje se nahajate, z uporabo modema ali obstoječega omrežja, direktno povežete na računalniško omrežje fakultete.

Zakaj je to koristno?

Nekateri strežniki vas zaradi varnosti pri pristopu preverjajo. Če se izkaže, da vaša IP številka (ta številka je nekaj takega kot npr. številka telefona, le da velja za računalnik) ni na seznamu zaželenih računalnikov ali skupine računalnikov vam strežnik dostop prepreči.

 

Vzemimo, da na fakulteti lahko neovirano dostopate do člankov na naslovu www.xyz.com. Da vam je to omogočeno je morala fakulteta plačati neko naročnino in na strežniku www.xyz.com so med tiste, ki jim je dovoljen dostop vpisali tudi IP številke omrežja fakultete.

 

Ko pridete domov, se preko modema povežete na, recimo, 'Arnes' ali 'Siol'. Poskusite prebrati članek, ki se nahaja na naslovu www.xyz.com. Dostop vam je zavrnjen. Zakaj? IP številke, ki jih dobite po povezavi preko omrežja 'Arnesa' ali 'Siola' niso iste kot tiste na fakulteti. Ker jih ni med dovoljenimi, vam je strežnik zavrnil dostop. Enako velja, če se nahajate na kakšnem drugem omrežju – npr. na omrežju kake druge fakultete ali pa morda celo nekje v tujini.

 

Rešitev je v tem, da ko ste že v omrežju Intrenet (bodisi preko modema, bodisi je vaš računalnik že v stalnem omrežju),  poženete še program, ki omogoči VPN povezavo z omrežjem fakultete. Ko je povezava vzpostavljena, dobite veljavno IP številko fakultetnega omrežja. Ko boste sedaj poskusili prebrati članek na strežniku www.xyz.com, se bo vaš računalnik predstavil z IP številko, ki jo je dobil na fakulteti. Ker je ta številka med tistimi, ki jih ima www.xyz.com vpisane kot veljavne, vas bo strežnik spustil naprej in vam omogočil dostop.

Kako do VPN-ja?

 

Kako namestiti VPN je opisano v navodilih na povezavi

 

http://www.fmf.uni-lj.si/info/vpn/vpn.doc

 

(Wordov dokument je zaradi natančnih navodil preobsežen, da bi ga objavili na tem mestu.)

 

Za morebitne dodatne informacije smo dosegljivi na telefon: 47-66-532 med 8. in 15. uro ali po elektronski pošti rac.center@fmf.uni-lj.si

 

8

 

zadnja novica - prioriteta opravil RC!

 

 

Ker je nemogoče, da bi vsa opravila opravili takoj, se je treba odločiti za smiseln vrstni red. Po daljšem usklajevanju je Svet RC sprejel prioriteto opravil, ki naj bi zagotovila, da bodo zadeve, ki vplivajo na najpomembnejše dogajanje na fakulteti (najprej predavanja) in se tičejo največjega števila uporabnikov (npr. omrežje, pošta), prve na vrsti.

 

Prioritete so razdeljene v 6 skupin. Zapisan je tudi prioritetni vrstni red znotraj skupin.  Razpored  je le okvir za smiselno izrabo kapacitet RCja. Poleg zapisanega vrstnega  reda je pomembna tudi velikost posega,  ki lahko vpliva pri dejanski razporeditvi del.

 

1. skupina (nujno – ukrepanje takoj): (v primeru  tovrstne napake med 8 in 15.30 kličite int. 532, izven tega časa kličite 041 395 418 /M. Lokar/ - !le za okvare v tej skupini!)

-          okvara rač. opreme med izvajanjem pouka

-         priprava predavalnic za predavanja v sklopu pouka  (projektor, računalnik)

-         izpad ključnih delov omrežnih naprav in ključnih strežnikov

-          izpad centralnega poštnega strežnika

2. skupina (odprava okvar) (ukrepanje, če je le možno takoj, najkasneje naslednji dan):

-         Študentske učilnice v primeru izpada več kot 20% računalnikov v učilnici

-         Računalniki uprav FMF in IMFM, če se izvaja nujno  opravilo

-         Računalnik za COBISS, če je onemogočena izposoja

-         Strežniki (modemski, WWW, datotečni, VPN, tiskalniški ...)

-         Osrednji tiskalniki

-         Računalniki na katerih tečejo večdnevni procesi

3. skupina (redno delo + neurgentne okvare)

-         Odprava okvar: (v kolikor trenutno ni prostih kapacitet, vodja RC naslednjega dne razporedi delo)

o         na računalnikih v kabinetih in laboratorijih 

o         na študentskih računalnikih v računalniških učilnicah

o         na ostalih računalnikih v dekanatu, knjižnici, ...

-         Podpora rednemu delovanju omrežja in strežnikov.

-         Podpora pouku (študentski računalniki)

-         Podpora osrednjim programom v upravah IMFM in FMF (računovodski programi, kadrovski programi, ...)

4. skupina (svetovanje in izobraževanje)

-         Izvedba svetovanja glede nakupov rač. opreme

-         Izobraževanje osebja RC

-         Izdajanje glasila Raglja, navodila, ...

5. skupina (vzdrževalna dela, namestitve prog. opreme, dograditve, postavitev računalnika, ...)

(v kolikor trenutno ni prostih kapacitet, vodja RC naslednjega dne razporedi delo)

-         Redna vzdrževalna dela na mreži,  računalnikih, in programski opremi

-         Namestitev programske opreme na delujoč računalnik (Mathematica,TeX,  ...)

-         Računalniki v kabinetih in laboratorijih v primeru dograditev, dopolnitev

-         Kompletna namestitev računalnika ali druge opreme

-         COBISS

-         Ažuriranje informacij na WWW strežniku

-         Priprava določenih programskih rešitev za upravo IMFM in FMF

6. skupina

(v kolikor trenutno ni prostih kapacitet, je opravilo razporejeno na čas, ko je predvidena prosta zmogljivost operaterjev)

-         Priprava preprintov

-         Odprava okvare na službenem računalniku, ki se uporablja doma, vendar je prinesen v RC. Pri tem imajo prednost redno zaposleni na FMF in IMFM.

-         Pomoč pri uporabi programov in opreme (izpisi,  zapis CDjev, skeniranje, postavitev WWW strani,...)

 

Opravilo se naroča dežurnemu operaterju (interna 532). Po prijavi napake/opravila  dežurni operater  ustrezno ukrepa, ter seznani uporabnika z možnostmi. Če se z razporedom  uporabnik ne strinja, se lahko obrne na vodjo RC.

 

 

Sprejeto na seji Sveta RC dne 24. 9. 2002.

 

Glavni urednik: Jasmina Stanojević

(Ne)odgovorni urednik: Matija Lokar

Oblikovalec in tehnični urednik: Janja Mikuš

Stalni sodelavci: R. Klemenčič, J. Martinuč,

 I. Orehek in Z. Mutić

Naslov: Raglja, Jadranska 19, 1000 Ljubljana

Cena: 0 SIT - 20% DDV vključen

Naklada: zaposleni na FMF in IMFM

 

Oprostite za napake!