18. april 2001   Leto 2000, [tevilka III

 

 

Raglja


1. prenovljena učilnica R-4

 

Končno imamo odgovor za vse, ki so tožili, da so računalniki v učilnici R4 na Jadranski 19/II prepočasni. Dolgo želeni novi računalniki za študente so prispeli! V učilnico smo postavili 12 novih, hitrih PC-jev, ki jih je kot najugodnejši ponudnik dobavilo podjetje Mlacom. 

Ker smo želeli, da bi študijski proces nemoteno tekel, smo na novih računalnikih vzpostavili enako stanje, kot je bilo na prejšnjih, se pravi operacijski sistem Windows NT 4.0 in vse dosedanje programe. Poleti, ko ne bo vaj in bo tudi študentov s samostojnimi nalogami manj, nameravamo učilnice rekonfigurirati.

Lastnosti novih računalnikov so naslednje:

-          Procesor AMD Thunderbird 800 MHz,

-          256 MB RAM,

-          40 GB disk,

-          disketna enota,

-          CD enota,

-          miška in

-          slovenska tipkovnica.

 

2. rabljeni računalniki na voljo

Zaradi zgoraj omenjene prenove učilnice R-4 so na voljo rabljeni računalniki. So normalno delujoči, saj so še pred nekaj dnevi služili študentom. Za vsakdanjo rabo so povsem uporabni. Vsi so enaki: 

-          Procesor Pentium 166 MHz,

-          disk velikosti 2 GB,

-          32 MB RAM,

-          disketna enota,

-          vgrajena je CD enota.

-          Skupaj z računalnikom bodo novi uporabniki dobili tudi 15" monitor,

-          miško in tipkovnico.

Po sklepu vodstva FMF bodo štirje računalniki namenjeni zaposlenim na Oddelku za fiziko, štirje pa zaposlenim na Oddelku za matematiko in mehaniko. Princip razdeljevanja je preprost: kdor se prej oglasi pri mag. Matiji Lokarju na telefonsko številko 673 ali na elektronski naslov matija.lokar@fmf.uni-lj.si, bo imel prednost. Torej prvi štirje interesenti z vsakega oddelka postanejo srečni uporabniki nekdanjih študentskih računalnikov. O podrobnostih glede programske opreme ipd. se bomo dogovorili naknadno.

 

 

3. mathematica

V zadnjem času je več posameznikov spraševalo po programu Mathematica. Zato objavljamo pravila o plačevanju uporabe programa. 

Licenco za program je potrebno vsako leto konec maja obnoviti in za vsak izvod programa pridobiti novo geslo, ki je različno za vsak računalnik. Uporabo programa plačamo za eno leto. Ne glede na to, kdaj smo namestili program in pridobili geslo, bomo morali s 1. junijem postopek ponoviti in ponovno plačati licenčnino. Predvideno je, da bo letošnja licenčnina okoli 3000 SIT. Torej: če programa ne uporabljamo prav pogosto oziroma lahko namestitev odložimo, se splača počakati, da bodo na voljo gesla za naslednjo sezono. Prihranili bomo uporabnino za eno leto, ki bi jo sicer plačali za komaj dober mesec dejanske uporabe Mathematice. Če program nujno potrebujemo, ga bomo v RC seveda namestili - gre za nekaj tolarskih tisočakov, ne za kake nerazumno visoke številke.

Sredi maja bo vse uporabnike program začel opozarjati, da bo geslo za uporabo Mathematice kmalu poteklo. Ko bo prišel čas za pridobivanje novih gesel - to je odvisno od podjetja Wolfram - vas bomo o tem obvestili in povabili, da se prijavite za uporabo programa tudi v naslednji sezoni.

 

 

Glavni urednik: Jasmina Stanojevi}  

(Ne)odgovorni urednik: Matija Lokar

Oblikovalec in tehni~ni urednik: Janja Miku{

Stalni sodelavci: R. Klemen~i~, J. Martinu~ in 

 I. Orehek

Naslov: Raglja, Jadranska 19, 1000 Ljubljana

Cena: 0 SIT - 19% DDV vklju~en

Naklada: zaposleni na FMF in IMFM

Oprostite za napake!