4. april 2001   Leto 2001, [tevilka II

 

 

Raglja


ne spreglejte 2. in  3. točke!

 

 

1. klicni dostop do interneta preko arnes-a

Iz ARNESA smo pred kratkim dobili naslednje sporočilo. Zadeva tiste, ki imajo ustrezno uporabniško ime pri ARNESu. Če ga še nimate, ga lahko dobite. Izpolniti je potrebno ustrezni ARNESov obrazec, ki ga dobite pri Janji Mikuš (tel. 685 ali Janja.Mikus@fmf.uni-lj.si). Njej ga izpolnjenega tudi vrnete, da ga posreduje ARNESu. In zakaj je to zanimivo? Kljub prizadevanjem nam še vedno ni uspelo najti podjetja, ki bi nam nudilo kvaliteten dostop do našega omrežja preko številke 0880, kjer bi stroške telefona krila fakulteta oziroma IMFM. Stroški za vzpostavitev stakega servisa v okviru same fakultete oz. IMFM pa so tako visoki, da v tem trenutku samostojna vzpostavitev ni smiselna.

Spodaj omenjene telefonske številke še vedno bremenijo vaš telefonski račun, a so impulzi skoraj pol cenejši od klica običajnih številk (ki jih kličete tudi takrat, ko kličete naše številke). 

***********************************************************************************************************************

Spoštovani uporabniki!

Z veseljem vam sporočamo, da je po več kot enoletnem prizadevanju ARNES uspel pridobiti dve klicni številki, za kateri velja približno pol nižja Telekomova tarifa.

  Številka A: 0889 32330

  Številka B: 0889 32331

Za dostop lahko uporabljate prvo ali drugo. Številki sta enotni za vso Slovenijo (torej ne vpisujemo področne kode 01,02,...)

Številke, na katere ste klicali doslej, bodo delovale še nekaj mesecev, vendar vam svetujemo, da jih čimprej nadomestite z novimi, saj bo Telekomov račun tako precej nižji.

Podrobnejša pojasnila, primerjava cen in navodila za spremembo številk v vaših nastavitvah so na ARNES-ovi domači strani (http://www.arnes.si/).  

Morebitne težave nam sporočite na naslov helpdesk@arnes.si ali nas pokličite na 01 479 88 00.

ARNES

***********************************************************************************************************************

 

2. Modemski dostop na fmf, odd. za matematiko in mehaniko in imfm

Zaradi uveljavitve novih modemskih številk, ki so dostopne na 4766 660 in zaradi notranje reorganizacije, ukinjamo stare modemske številke.

Prosimo vas, da za modemski dostop uporabljate številko 4766 660.

 

 

3. nabava in prevzem računalniške opreme 

V sodelovanju z vodstvom fakultete in IMFM smo pripravili točna pravila o tem, kako bo do nadaljnega potekala nabava računalniške opreme na FMF in IMFM. Zadevo smo poskušali kar se le da poenostaviti, seveda v skladu z ustreznimi zakonskimi določili. Načeloma gre za to, da se oprema kupuje preko RC pri usposobljenih dobaviteljih. Ti so Arne, Jerovšek Computers, Mlacom, PCX in Quantum. Podrobnosti o postopku si lahko preberete na spletu na naslovu: 

                              http://rc.fmf.uni-lj.si/nabava_opreme/nabava_opreme.htm 

Postopka za IMFM in FMF se nekoliko razlikujeta, zato se držite ustreznega. Vsaj prvič, si preberite tudi podrobno razdelan postopek, ki ga najdete na omenjenem spletnem naslovu

FMF

Računalniška oprema na FMF se lahko kupuje izključno pri usposobljenih dobaviteljih (glej spodaj). Samostojen nakup in nakup pri drugih dobaviteljih ni možen. Za tak nakup se šteje tisti nakup računalniške opreme, za katerega se plačilo izvede preko FMF in so ustrezna sredstva prišla s strani države. Če gre za nakup kake posebne opreme, za katerega menite, da navedeni dobavitelji niso primerni, se o postopku pozanimajte pri tajnici fakultete ge. Pere ali vodji RC mag. Lokarju. 

Postopek je sledeč:

Računalniška oprema na FMF se lahko kupuje izključno pri usposobljenih dobaviteljih. Samostojen nakup ni možen. 

 

Nabavo računalniške opreme razdelimo v štiri faze: 

 

1.      potreba/načrtovanje

2.      odobritev

3.      izbira ponudnika

4.      dobava

 

ad 1:

-         uporabnik ugotovi, da potrebuje določeno opremo

-         v sodelovanju z RC FMF določi ustrezno konfiguracijo z okvirno višino sredstev. V ta namen se izpolni obrazec, dosegljiv na
       http://rc.fmf.uni-lj.si/nabava_opreme/ObrazecOprema2.doc

-         Sestavo odobri vodja RC, ki obrazec dobi po el. pošti (Matija.Lokar@fmf.uni-lj.si).

ad 2:

-         Uporabnik poskrbi, da ustrezno organ (UO, dekan, …) odobri sredstva za nabavo opreme.

-         Ko so sredstva odobrena, po el. pošti obvesti vodjo RC.

ad 3:

-          Po prejemu el. pošte o odobritvi nakupa, RC začne s postopkom izbire dobavitelja.

-          RC FMF poskrbi za to, da usposobljeni dobavitelji pošljejo ponudbe.

-          Po prejemu ponudb RC FMF v sodelovanju z uporabnikom izbere najustreznejšega dobavitelja.

ad 4:

-          Opremo izbrani dobavitelj dostavi na Jadransko 19. Prevzame jo upravnik, g. Ban, ki opremo opremi z inventarnimi številkami.

-          Ko je oprema ustrezno popisana in zavedena, RC, opremo prevzame v nadaljni postopek (nameščanje programske opreme, postavitev pri uporabniku). Uporabnik po končanem postopku podpiše reverz za prejeto opremo.

-          Če poseg RC ni potreben, upravnik obvesti uporabnika, ki prevzame opremo in podpiše reverz.

 

IMFM

Računalniško opremo preko IMFM lahko kupujemo bodisi s posredovanjem RC ali samostojno. V primeru, da opremo kupujete samostojno, RC ne skrbi za to opremo – ne namešča programske opreme, ne skrbi za servis, … V tem primeru vas postopek, opisan spodaj in izbrani dobavitelji ne obvezujejo. V primeru, da bi želeli kupiti opremo kje drugje in še vedno želeli, da pri tem sodeluje RC, morate pripraviti pisno utemeljitev, zakaj je to potrebno. Če se direktor IMFM in vodja RC z utemeljitvijo strinjata, se oprema potem lahko nabavi tudi pri drugih dobaviteljih.

 

Nabavo računalniške opreme razdelimo v štiri faze:

1.      potreba/načrtovanje

2.      odobritev

3.      izbira ponudnika

4.      dobava

 

ad 1:

-         uporabnik ugotovi, da potrebuje določeno opremo

-         sam ali v sodelovanju z RC določi ustrezno konfiguracijo z okvirno višino sredstev. V ta namen se izpolni obrazec, dosegljiv na
              http://rc.fmf.uni-lj.si/nabava_opreme/ObrazecOprema2.doc

-         Sestavo odobri vodja RC, ki obrazec dobi po el. pošti (Matija.Lokar@fmf.uni-lj.si).

ad 2:

-         Uporabnik poskrbi, da vodstvo IMFM odobri nabavo opreme.

-         Ko so sredstva odobrena, po el. pošti obvesti vodjo RC.

ad 3:

-         Po prejemu el. pošte o odobritvi nakupa, RC začne s postopkom izbire dobavitelja.

-         RC FMF poskrbi za to, da usposobljeni dobavitelji pošljejo ponudbe.

-         Po prejemu ponudb RC FMF v sodelovanju z uporabnikom izbere najustreznejšega dobavitelja.

ad 4:

-         Opremo izbrani dobavitelj dostavi na Jadransko 19. Prevzame jo RC, ki poskrbi, da pisarna IMFM opremo opremi z inventarnimi številkami.

Ko je oprema ustrezno popisana in zavedena, RC opremo prevzame v nadaljni postopek (nameščanje programske opreme, postavitev pri uporabniku). Uporabnik po končanem postopku podpiše reverz za prejeto opremo.

 

 

4. sprememba domačih področij uporabnikov na domeni Matematika

 

Ob reorganizaciji in nadgradnji strežnika VALJ, se bo spremenila tudi politika domačih področij uporabnikov na domeni MATEMATIKA. Uporabnikovo domače področje na disku H: bo ukinjeno in zamenjano z domačim področjem na disku U: Tam bo po novem omogočen neposreden dostop do osebnega domačega področja.

Zaradi obeh sprememb bo potrebno spremeniti morebitne bližnjice,  ki kažejo na področje H. 

Natančen datum prehoda na nov sistem bo objavljen kasneje. 

 

 

5. novi strežnik za FMF - dekanat

V preteklem tednu smo uspešno zamenjali že malo utrujeni strežnik z novim  računalnikom. Po temeljitih predhodnih pripravah je vse šlo gladko.

 

 

6. nov računalnik v laboratoriju

Dobili smo Oktaeder, stoji na mestu starega Pegama v kotu laboratorija na Jadranski 21/II.

Je sodoben računalnik s procesorjem Pentium III, 800MHz, opremljen s 512 MB RAM.

V njem je CDRW enota za zapisovanje CD-jev. Upamo, da boste novi pekač karseda pogosto uporabljali za arhiviranje starih datotek, ki so do sedaj zasedale prostor na vašem uporabniškem področju na strežniku. Program za uporabo pekača se imenuje Easy CD Creator.

Namestili smo operacijski sistem Windows 2000 in običajno programsko opremo:

-          Microsoft Office 2000

-          Mathematica 4.0

-          TeX (MikTeX 2)

-          Delphi 4

-          Internetni programi

 

Ostale programe bomo namestili po potrebi. Prosimo, da morebitne težave in opažanja sporočite v RC.

 

 

7. uradne ure za študente

V Računalniškem centru smo uvedli uradne ure za študente. Za vse računalniške težave, ki jih tarejo, smo jim na voljo od ponedeljka do petka med 9. in 10. ter med 14. in 15. uro v II. nadstropju Jadranske 19.

 

8. MathSci in Compu Math - sveži podatki

 

CompuMath Citation Index v zadnji izdaji pokriva obdobje od januarja 1996 do decembra 2000.

MathSci (WinSpirs) je prispel za obdobje od 1998 do marca 2001.

 

 

9. video oprema

 

Če ste morda spregledali - v sklopu Izobraževalne delavnice obstaja linija za obdelavo video posnetkov. Na voljo je zmogljiva video kamera Canon XL1 in soliden sistem za obdelavo video posnetkov s sistemom Matrox RT2000. Žal sistem precej sameva. Ker menimo, da bi bila oprema lahko bolj izkoriščena, vas vabimo, da jo uporabljate. Podrobnejše informacije: Jože Martinuč.

 

Glavni urednik: Jasmina Stanojevi}  

(Ne)odgovorni urednik: Matija Lokar

Oblikovalec in tehni~ni urednik: Janja Miku{

Stalni sodelavci: R. Klemen~i~, J. Martinu~ in

 I. Orehek

Naslov: Raglja, Jadranska 19, 1000 Ljubljana

Cena: 0 SIT - 19% DDV vklju~en

Naklada: zaposleni na FMF in IMFM

 

Oprostite za napake!