Raglja


Številka 5 6. junij 2000

NOVA EUDORA, VIRUSI, O POŠTI NASPLOH

Že nekaj časa s FTP strežnika FMF lahko prenesete novo različico poštnega programa Eudora. Če ne zaradi drugega, je uporaba Eudore bolj primerna kot uporaba Outlooka zaradi številnih virusov, ki se praviloma razširjajo tako, da poberejo naslove, ki so shranjeni v Outookovi beležnici. To seveda ne pomeni, da uporabniki Eudore ne morejo dobiti virusa. Le avtomatskega širjenja virusa naprej ni. Ob tem bi vas ponovno opozorili na osnovno pravilo, ki vas vsaj delno varuje pred virusi:
NE ODPIRAJTE POŠTI PRILOŽENIH DATOTEK, ČE NE VESTE ZAKAJ GRE!
Kar nekaj virusov polovimo avtomatično na poštnem strežniku, vendar vam kljub temu ne moremo zagotoviti popolne zaščite.

Bodi dovolj o virusih. Na hitro nekaj prednosti nove Eudore:

V RC bomo verjetno jeseni naredili kratko predstavitev Eudore, kjer bomo tudi opisali nove in stare možnosti uporabe tega poštnega programa.

Še dva splošna nasveta (stara, ampak komu bosta prišla prav, vsaj sodeč glede na pošto, kot jo dobivam, kjer je veliko Subj polj praznih):

 • (M. Lokar)

 • NAKUPI RAČUNALNIŠKE OPREME NA FMF

  Ker se še vedno pojavljajo določena vprašanja glede nakupov opreme, ponavljamo obvestilo in vas hkrati prosimo, da nam do 15. junija sporočite želje po opremi, ki naj bi jo kupili v tem obdobju. Nato razen v izjemnih primerih nakup računalniške opreme iz sredstev FMF pred septembrom ne bo možen.

  Kot verjetno veste, smo zaradi Zakona o javnih naročilih morali na Fakulteti za matematiko in fiziko uvesti nov način kupovanja računalniške opreme. Z javnim razpisom je komisija izbrala štiri podjetja, ki so za leto dni dobila status "usposobljenega dobavitelja za računalniško opremo za FMF". To so podjetja Actual IT, Iskra Računalniki, Jerovšek Computers in Quantum. Kaj to pomeni? Vsa oprema, ki bo nabavljena (plačana) preko FMF, bo v tem letu torej dobavljena od teh podjetij. Vendar se moramo tudi pri tem držati izbirnega postopka.

  Postopek je sledeč:

  Žal enostavneje in hitreje ne gre.

  (M. Lokar)

  MATHEMATICA

  Nova gesla

  S koncem maja je potekla veljavnost gesel za program Mathematica. V laboratorijih in učilnicah smo že poskrbeli za zamenjavo. Posameznim uporabnikom zamenjujemo geslo sproti, ko izrazite željo po nadaljnji uporabi programa.

  Tisti, ki uporabljate različico 4, nam sporočite podatke:

  in v dnevu ali dveh vam bomo poslali novo geslo.

  Če ste do sedaj uporabljali Mathematico 3, jo bo potrebno zamenjati z zgoraj omenjeno različico 4. Pri Wolframu namreč izdajajo gesla le še za najnovejšo izdajo programa. Oglasite se v računalniškem centru, pokličite 532 ali pišite na naslov jasmina.stanojevic@fmf.uni-lj.si in dogovorili se bomo.

  Zakaj vas o tem nismo obvestili prej? Preprosto, Wolfram nam niti namignil ni, da stare verzije ne bo več podpiral. Ko smo poskusili pridobiti prvo geslo za Mathematico 3, ni šlo in šele takrat so nam izdali to "skrivnost".

  Novosti na domači strani Mathematice

  Posebej za študente je pripravljena naslednja stran: http://www.wolfram.co.uk/solutions/student/

  Stran s primeri je obogatena. Poskusite. http://library.wolfram.co.uk/examples/

   

  MODEMSKI DOSTOP

  Podjetje AMIS.NET nam je posredovalo ponudbo, da bi preko njih profesorjem in ostalim zagotovili klicni dostop do omrežja FMF in IMFM. Določeni posamezniki so namreč želeli dobiti možnost, da bi stroške za telefonske povezave ob priklopu v omrežje krili iz projektov.

  Tehnično je zadeva sledeča: uporabnik pokliče (klasični modem, ISDN) telefonsko številko podjetja AMIS.NET iz skupine 0880 ozoroma 0889 (teh FMF/IMFM ne more dobiti). Po preverjanju gesla (ki je enako, kot na NT domeni FMF in IMFM in ga dejansko opravi naš NT strežnik) je računalnik povezan v omrežje FMF/IMFM (dostop do sredstev enako kot pri računalnikih v kabinetih in laboratorijih) in seveda tudi v Internet.

  Prednosti:

  Po sklepu sveta RC FMF in IMFM bomo v kratkem preizkusili to možnost za člane IMFM. Ostali zaposleni na FMF naj bi to možnost dobili kasneje. Po dogovorih s podjetjem AMIS.NET, ki naj bi bili končani v juniju, bomo predvidoma julija začeli z enomesečnim poskusnim delovanjem. V tem preizkusnem obdobju bomo uporabljali številke oblike 0889 xxx. To pomeni, da bodo ta mesec uporabniki še vedno plačevali s svojega telefonskega računa impluze tako kot do sedaj, le da bodo precej cenejši. Po preteku tega obdobja pa bomo prešli na številke oblike 0880 xxx. Tu vaš domač telefonski račun ne bo več vseboval stroškov klicev na tako številko, ampak bo račun za porabo mesečno prišel na IMFM. Tam bodo te stroške poravnali iz vašega projekta.

  Če bi želeli preizkusiti to storitev, se čimprej po elektronski pošti oglasite Matiji Lokarju, ki vam bo potem lahko posredoval nadaljnja navodila.

  (M. Lokar)

  FTP - PROGRAMI

  Na naši ftp strani so spet novosti. TextPad je dobil različico 4.2, WinZip pa je prišel do številke 8.0.

  Morda je najbolj zanimiv dodatek 'Zip and e-mail'. Z enim klikom ustvarimo zip datoteko, jo pošljemo po elektronski pošti in pozabimo nanjo, saj se po uporabi sama pobriše.

   

  NOVI PROGRAMI V UČILNICAH

  Pascal

  V računalniške učilnice smo namestili več prevajalnikov za programski jezik Pascal. Poleg Turbo Pascala in GNU Pascala (DJGPP), ki sta prisotna že od prej, sta na voljo tudi

  Vsem, ki vas tematika Pascala zanima ali bi radi namestili katerega od brezplačnih pascalskih prevajalnikov, priporočamo v ogled naslednjo stran:
  http://www.educa.fmf.uni-lj.si/www375/2000/prj/Prevajalniki/prev.htm

  Adobe Acrobat

  Adobe Acrobat 4.0 je plačljiv program, zato smo ga namestili samo na dva računalnika - nahaja se torej v učilnici R2 na računalnikih 6 in 7.

   

  PROJEKTORJI

  Predavanja so se za to šolsko leto srečno končala. Kljub temu smo že dobili nekaj prijav za uporabo grafoskopov, projektorjev in prenosnih računalnikov na konferencah. Se tudi vi kam odpravljate ali morda organizirate predavanje pomembnega gosta in boste potrebovali projekcijsko opremo? Pravočasno jo rezervirajte, da ne bo prihajalo do neljubih presenečenj.