Raglja


Številka 4 12. april 2000

NAKUPI RAČUNALNIŠKE OPREME PO NOVEM

Kot verjetno veste, smo zaradi Zakona o javnih naročilih morali na Fakulteti za matematiko in fiziko uvesti nov način kupovanja računalniške opreme. Z javnim razpisom je komisija izbrala štiri podjetja, ki so za leto dni dobila status "usposobljenega dobavitelja za računalniško opremo za FMF". To so podjetja Actual IT, Iskra Računalniki, Jerovšek Computers in Quantum. Kaj to pomeni? Vsa oprema, ki bo nabavljena (plačana) preko FMF, bo v tem letu torej dobavljena od teh podjetij. Vendar se moramo tudi pri tem držati izbirnega postopka.

Postopek je sledeč:

Žal enostavneje ne gre. Še nekaj vprašanj, ki smo jih že prejeli:

DATUMI NAKUPA OPREME

Za vse predvidene nabave računalniške opreme, ki jih bomo v RC prejeli do spodaj napisanega datuma, bomo posredovali naprej na ta dan.

1. nabava: 3. maj

2. nabava: 20. junij

3. nabava: 26. oktober

4. nabava: 6. december

Ker v RC FMF ne odobravamo nakupov in zagotavljamo sredstev zanjo, ... morate kot dosedaj prej urediti ustrezno odobritev nakupa s strani pristojnih.

NOV PRENOSNIK

Dobra novica letošnje pomladi: IMFM je nabavil nov prenosni računalnik Toshiba s 475 MHz procesorjem AMD K2, 64 MB RAM in 4.3 GB velikim diskom. Seveda ima tudi CD-ROM. Namenjen je podpori predavanjem na fakulteti, po potrebi pa si ga bodo sodelavci Inštituta lahko tudi izposodili. Zato ima tako mrežno kartico kot tudi modem.

Na računalniku je nameščen operacijski sistem Windows 98.
Zaenkrat smo nanj naložili Office 97, Mathematico 4.0 in TeX s spremljajočimi programi, Internet Explorer in Acrobat Reader. Prosimo, da nam pravočasno sporočite, če boste potrebovali še kak drug program.

NOVI PROGRAMI

Novosti so se pojavile tudi na naši ftp strani http://rc.fmf.uni-lj.si/ftp/.

Je nekoliko bogatejši, odprte dokumente vidimo ves čas v oknu na levi strani.

Uporabniške nastavitve so zbrane v menuju Configure / Preferences , kjer so organizirane v drevesno strukturo, podobno kot mape v Explorerju. (Glej sliko na naslednji strani.)

TEXARIJE

Najnovejši TeXov material je na voljo uporabnikom matematičnega omrežja na omrežnem imeniku: \\valj1\TeXarije

Želimo, da bi tu zraslo skladišče vsega, kar bi kdo kdaj utegnil potrebovati. Sporočite nam, ko najdete kak zanimiv stil ali kaj drugega v zvezi s TeXom, kar bi privoščili tudi sodelavcem.

ELEKTRONSKA POŠTA IME.PRIIMEK@FMF.UNI-LJ.SI

Vsem zaposlenim na fakulteti smo na željo vodstva fakultete uredili enoten elektronski poštni naslov ime.priimek@fmf.uni-lj.si

Večina vas je že doslej uporabljala takšen uraden naslov, vendar ne čisto vsi. Uporabniku, ki bi rad poslal pošto nekemu zaposlenemu na fakulteti, pa ni poznal njegovega naslova, je bilo treba pobrskati po internetu, ali koga vprašati. Zadevo smo poenostavili, tako da ste lahko prepričani, da bo naslovnik dobil sporočilo, če ga boste preprosto poslali na naslov ime.priimek@fmf.uni-lj.si. Za tiste, ki želijo še naprej uporabljati kak prejšnji naslov, smo poskrbeli tako, da se pošta avtomatsko preusmerja tja kamor želijo.

NOVA GESLA ZA MATHEMATICO

Gesla za program Mathematica bodo kot običajno potekla konec maja. Že sedaj lahko dobite novo geslo, ki bo veljalo do prvega junija 2001. Obenem lahko zamenjate staro različico 3 z novo izdajo (4), če tega doslej še niste storili. Tako se lahko izognete gneči, ki bo gotovo nastala konec maja.

Ob zamenjavi morate tudi povedati, kdo bo kril stroške licence (Odd. za matematiko, Odd. za fiziko ali IMFM). Cena licence praviloma ne presega 4000 SIT.

Datoteke, ki so narejene z Mathematico 4, stara različica sicer odpre, vendar ponavadi program takoj zatem odpove poslušnost in ga je treba 'ubiti' (End task). Problem seveda rešimo z namestitvijo nove različice.

PREUREDITEV RAČUNALNIŠKIH UČILNIC

Fizična...

Nekoliko smo preuredili računalniške učilnice. Mali učilnici R5 v drugem nadstropju Jadranske 19 smo spremenili namembnost. Sedaj ni več avtomatično dostopna vsem študentom. Edini računalnik z optičnim čitalnikom smo prestavili v R4.

Izpraznjeni prostor smo zapolnili z računalnikoma, ki nista namenjena vsesplošni uporabi, ampak služita posebnim projektom študentov. Do zdaj sta zasedala prostor v že sicer tesni R2. Neprimerno je bilo tudi to, da sta bila fizično dostopna vsem študentom, vključno z nepoklicanimi.

Za kakšne projekte gre? Morda že poznate ime Virtualni študent. Vhod v virtualno univerzo je na naslovu http://vstudent.fmf.uni-lj.si/

...in programska:

V učilnico R1 smo namestili poleg dosedanjega operacijskega sistema NT 4 še dodaten operacijski sistem Red Hat Linux. Na voljo je kot dodatna izbira ob zagonu računalnikov. Privzeti sistem je še vedno NT 4.

Prav tam je na novo nameščen tudi matematični program Derive.

O programu Magma smo že pisali, zdaj pa smo ga dali na razpolago tudi študentom. Je v učilnicah R1, R3 in R4.