Raglja


Številka 1 14. januar 2000


POZDRAVLJENI V LETU 2000

Tudi po obratu koledarja RC skrbi za vas. Ob prehodu v novo leto se računalnikom ni zgodilo nič hudega. Nekaj najstarejših škatel je pokazalo napačen datum, drugih težav pa nismo opazili.

NABAVA OPREME - INVESTICIJSKI PROGRAM

Tako za matematike kot za fizike velja: za letošnje leto bomo na FMF pripravili investicijski program za nabavo opreme. V RC smo po navodilu vodstva zadolženi za vso računalniško strojno in programsko opremo. Napovedati je potrebno vse nakupe (tudi tiste iz osebnih sredstev), ki jih nameravate izvesti preko FMF v koledarskem letu 2000. Pri napovedi navedite tudi predvideni vir sredstev. Pomislite pravočasno na vse - od nove miške in črnila za tiskalnik do najsodobnejšega prenosnega računalnika. Predvidoma nabava opreme, ki ne bo v investicijskem načrtu, ne bo mogoča.

Prosimo torej, da nam čimprej, najkasneje pa do petka, 21. januarja, pismeno sporočite seznam vse računalniške opreme, ki jo nameravate nabaviti v letu 2000. Da bi ugotovili, da smo res dobili vse podatke, nam prav tako napišite, če do konca leta nimate v načrtu nobene nabave računalniške opreme.

DOMENA MAT NE OBSTAJA VEČ

Pred leti je bilo ob nastanku Fakultete za matematiko in fiziko dogovorjeno, da se ukineta spletni domeni MAT in FIZ in da ju nadomesti domena FMF. Tako smo z domeno MAT tudi storili, vendar smo zaradi lažjega prehoda nekaj časa ohranjali dvojna poimenovanja za najbolj pomembne računalnike v našem omrežju. Od novega leta dalje pa smo domeno MAT dokončno ukinili in je zdaj veljavna le še domena FMF.

Prosimo vas, da popravite morebitne stare podatke, ki se še nanašajo na domeno MAT, in jih spremenite v FMF. Predvsem velja to za naslov elektronske pošte in nastavitve programov za branje elektronske pošte (Eudora).

MODEMI

Poročila o času, ko ste bili povezani v naše lokalno omrežje preko modemov, prihajajo k vam na dveh ali treh listih. Ne gre za duplikate, kot ste verjetno opazili.

Program, ki nam omogoča spremljanje uporabnikov, deluje na vsakem modemskem strežniku posebej, zato tudi izpise dobivate ločeno.

Skrivnostni Sharky: Na koncu izpisa se pojavlja skrivnostno sporočilo 'Please, any questions send to Sharky'. Čeprav je shark angleško ime za morskega psa, se nimate česa bati. To je le bojno ime avtorja programa, s katerim izpisujemo vaše sezname. Mož je v resnici čisto prijazen, saj je njegov program brezplačen.

ELEKTRONSKA POŠTA

Brez nje sploh ne znate več živeti, mogoče pa vseeno še ne veste:

WWW

Pripravili smo novo verzijo fakultetne domače strani. Na ogled je zaenkrat poskusno na naslovu

http://www.fmf.uni-lj.si/glstran/index2.html

IZ MATEMATIČNE KNJIŽNICE

Obveščamo vas, da je kljub sporočilu, ki se občasno izpiše, dostop do baze Mathematical Reviews on the Web še vedno možen. Po izpisu obvestila lahko z delom normalno nadaljujete.

Matematično literaturo lahko pregledujete tudi na Zentralblatt MATH Database na naslovu:
http://www.emis.de/ZMATH/
ki prav tako pokriva vsa pomembna matematična dela od leta 1931 naprej.

(Maja Klavžar, vodja Matematične knjižnice)