RiŠ - Ravnilo in šestilo

Orodje RiŠ je namenjeno za dinamično geometrijo. Program je zastonj, sistemsko nezahteven in preveden v slovenščino. Z njim lahko rišemo točke, daljice, premice, vzporednice, pravokotnice, krožnice in tudi nekatere funkcije. Program nam omogoča, da geometrijske elemente lahko premikamo po risalni površini, spreminjamo gometrijsko mesto določenih točk, povezujemo in razvezujemo določene elemente,...

 

zirkel

 

Program si lahko brezplačno namestimo na računalnik s spletnih stran RiŠ in Zirkel und Lineal .

Predstavitev orodja ter nekaj primerov uporabe si lahko ogledamo tudi na NAUKu.