VIS - spletni študijski informacijski sistem

Sistem VIS je spletni študijski informacijski sistem. Študentom omogoča prijavo/odjavo na izpit (kolokvij), pregled ocen, naročanje potrdila o vpisu in potrdila o opravljenih izpitih.

Do njega lahko dostopamo preko spletne strani FMF, kjer najdemo povezavo Sistem VIS ali ga najdemo na spletnem naslovu https://vis.fmf.uni-lj.si/.