VIS -> Moji podatki

S klikom na Moji podatki se ponudijo naslednje možnosti:

- Moji podatki - pregledate lahko osebne podatke in jih uredite

Video vodič za pregled in urejanje  osebnih podatkov.

 - Moj indeks - pregledate lahko svoj elektronski indeks z ocenami

Video vodič za pregled elektronskega indeksa.

- Moje finančno stanje - pogledate finančno stanje na fakulteti

Video vodič za pregled finančnega stanja.