Študijski programi

Vse informacije o študijskih programih najdete na spletni strani FMF. Kako pridete do spetne strani z informacijami prikazuje spodnji video vodič. Na spletni strani si lahko preberete naslednje:

- Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

- Pogoji za napredovanje v višji letnik

- Pogoji za ponavljanje letnika

- Pogoji za končanje študija

- Priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

- Načini ocenjevanja

- Prehodi iz drugih študijskih programov

- Predmetnik

 

Video navodila za dostop do informacij za študente matematike.

 

Video navodila za dosop do informacij za študente fizike.