Video navodila za sistem VIS

Strani so še v izdelavi, zato prosimo za razumevanje. Vse pripombe so dobrodošle. Pošljite jih po e-pošti na naslov: Vis.Pripombe@fmf.uni-lj.si

Sistem VIS je spletni študijski informacijski sistem. V sistem VIS se prijavimo z uporabniškim imenom oblike ime.priimek@fmf.uni-lj.si in geslom, ki ga uporabljamo na FMF.

IZPITI

Vnos ocene za izpitni rok

Oceno za izpitni rok vpišemo tako, da v meniju izberemo možnost "Vnos ocene za izpitni rok". Dobimo seznam vseh izpitnih rokov, pri katerih imamo pravico ocenjevanja. S klikom na puscica ob vsakem roku dobimo seznam vseh študentov, ki so se prijavili na izpitni rok in še nimajo vpisane ocene. Vnesemo oceno (ali več ocen) in datum izpita in nato kliknem na "Pregled ocen". Dobimo seznam študentov, vključno s tistimi, katerim smo vnesli oceno. Če je vnos pravilen, kliknemo na "Potrditev" in nato na "Zaključi vnos in obvesti referat". S tem zaključimo vnos ocene. Študent(i) bo(do) še vedno na seznamu neocenjenih študentov, vendar mu ocene ne bomo mogli popraviti, ker lahko to naredimo le v referatu. Eno uro po vnosu se ocena vpiše še v njegov indeks. Takrat študenta ni več na seznamu tistih, ki so prijavljeni na rok.

Video navodila za vnos ocene za izpitni rok.

Primer vnosa ocene z datumom, ki ni pravilne oblike.

Individualni vnos ocen

Individualni vnos ocene nam omogoča vnos posamezne ocene. Na ta način lahko za študenta, ki se ni prijavil na noben rok, izpolnimo individualno prijavo in mu vpišemo oceno. Vnašamo lahko tudi ocene študentom, ki so prijavljeni na določen rok (sistem nas na to opozori). Prav tako na ta način lahko vnesemo oceno že ocenjenemu študentu, ki pa je z novim opravljanjem oceno izboljšal.

 Za individualni vnos ocene v meniju kliknemo na "IZPITI" in nato kliknemo na "Individualni vnos ocen".

Izberemo predmet, pri katerem želimo študentu vpisati oceno. Privzeto se prikažejo tisti predmeti, na katerih smo označeni kot ocenjevalec v tekočem letu, lahko pa izbiramo tudi ostale predmete,  pri katerih smo kdaj bili ocenjevalec.

Pri izbiri študentov lahko izbiramo med tistimi, ki so predmet že opravili ali pa med tistimi, ki predmeta še niso opravili. Če študent izpita doslej še ni opravil, označimo "ki  predmeta še niso opravili". Če študent že ima opravljen izpit in je oceno izboljšal, izberemo "so predmet že opravili".

Po vnosu imena študenta (ali vpisne številke) in je študent že prijavljen na kakšnem izpitnem roku, kjer mu ocene še nismo vnesli, nas program na to opozori. Takrat prenese podatke s tega roka (delna ocena, datum roka). Če študent ni bil prijavljen na noben izpitni rok, se za privzeti datum ponudi današnji datum. Vnesemo oceno, in datum opravljanja izpita in vnašanje zaključimo s klikom na "Shrani oceno".  Ocena bo najkasneje v eni uri prenešena v študentov indeks in takrat študenta ne bo več na seznamu študentov ustreznega roka, ki še nimajo ocene. Študentu, ki je oceno popravljal se v indeks vpiše boljša ocena, označena s komentarjem "Ponovno opravljanje". Shranjeno oceno lahko popravlja /spremeni/ samo referat.

Video navodila za vnos posamezne ocene, če je študent že od prej prijavljen na izpitni rok

Video navodila za vnos posamezne ocene, če študent ni prijavljen na noben izpitni rok

Video navodila za vnos ocene po ustnem izpitu.

Video navodila za vnos ocene študentu, ki že ima pozitivno oceno, a je oceno izboljšal.

Razpis roka, urejanje roka in brisanje roka

V VISu razpišemo izpitni rok tako, da v meniju izberemo "Razpis izpitnih rokov". Razpisane roke lahko potem urejamo v meniju "Urejanje izpitnih rokov". Tam lahko izpitne roke tudi brišemo, a le, če na izpitni rok še ni nihče prijavljen.

Video navodila za razpis roka, urejanje roka in brisanje roka.

Statistika roka

V VISu lahko spremljamo statistiko izpitnih rokov. Pogledamo lahko število prijav na izpit, število ocenjenih študentov, število odprtih prijav, število študentov, ki niso pristopili k izpitu, število pozitivno ocenjenih študentov, povprečno oceno pozitivno ocenjenih študentov in standardni odklon pozitivno ocenjenih študentov. Vse podatke lahko tudi natisnemo. Za vsak izpitni rok pa lahko pogledamo tudi "Pregled prijavnic" (seznam študentov, ki so se prijavili na izpit), katerega lahko prav tako natisnemo.

Video navodila za pregled statistike roka.

 

PODATKI O ŠTUDENTIH

Podatki o študentu

V VISu lahko dostopamo do določenih podatkov o študentih (podatki o študiju, kontaktni podatki). Poleg podatkov lahko vidimo pri nekaterih študentih tudi sliko.

Video navodila za pregled podatkov o študentih.

Moje skupine

Za lažje iskanje podatkov o študentih, lahko ustvarimo svoje skupine študentov. Skupine lahko potem urejamo (dodajamo nove študente, brišemo študente iz skupin) in brišemo.

Video navodila za ustvarjanje skupin študentov.

Seznam študentov

Poiščemo lahko seznam študentov, ki ustreza izbranim pogojem. Seznam lako potem natisnemo ali odpremo s programom Excel. Izbrani seznam študentov lahko dodajamo tudi v svoje skupine študentov ali ustvarimo novo skupino študentov.

Video navodila za delo s seznami študentov.